Gelderland
IVN
donderdag14okt2021

Reactie op maaien Tiny Forest Het Biezenbos

**Update 21-10-2021**

Alle betrokken partijen hebben op woensdagochtend een constructief overleg gehad en hierbij zijn ook al de eerste afspraken gemaakt die leiden tot het herstel van het Tiny Forest. De partijen zijn blij met de huidige aanpak en zullen zich vol inzetten om het nieuwe Tiny Forest tot een succes te maken. We gaan nu eerst kijken welke locatie geschikt is, mogelijk dichter bij het buitenlokaal in het Westerpark wat de school graag wil. Daarna gaat de landschapontwerper van Tiny Forest in Nijmegen samen met leerlingen een ontwerp maken.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Dinsdag is Tiny Forest Het Biezenbos in Nijmegen tot onze grote teleurstelling door een groenbedrijf weggemaaid. Dit inheemse minibosje is door leerlingen van IKC Aquamarijn aangeplant eind 2019 in de wadi naast de Oversteek en wordt gebruikt voor educatie. Het bosje is op deze plek aangeplant als onderdeel van de groene buffer van Nijmegen-West om zo een bijdrage te leveren aan biodiversiteit en luchtkwaliteit.