Friesland
Kind & Natuur
donderdag08apr2021

Leerlingen in Harlingen ontdekken biodiversiteit op hun eigen plein

Biodiversiteitskist HarlingenOp vrijdag 9 april overhandigde wethouder Harry Boon een ontdekkist over biodiversiteit aan IKC Prins Johan Friso. Ook de overige vijf basisscholen in Harlingen krijgen deze ontdekkist, waarmee de kinderen kunnen leren over biodiversiteit door zelf te gaan onderzoeken en ontdekken rondom de school. Als aanvulling hierop kunnen de scholen in het najaar nog kiezen voor een specifieke vergroeningsoptie, met bijpassend educatiemateriaal. 

Gemeente Harlingen zet in op het vergoten van de biodiversiteit. Zo kiest ze voor ecologisch bermbeheer, geeft ze inwoners gratis boompjes in ruil voor stenen en breidt ze het Harlinger Bos uit. Daarnaast wil ze ook haar inwoners stimuleren om te vergroenen. Hiervoor is bewustwording nodig. En daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. IVN Natuureducatie ontwikkelde daarom deze ontdekkist biodiversiteit voor alle basisscholen in de gemeente. 

Zelf op onderzoek uit op het plein 

De ontdekkist bestaat uit opdrachtenkaarten, zoekkaarten en materialen om op onderzoek uit te gaan op het eigen schoolplein. De opdrachten hebben allemaal te maken met het thema biodiversiteit. Zoals: tel het aantal verschillende soorten planten op het schoolplein. Of: bekijk één insect goed, welke kleur en hoeveel poten heeft het en kun je ‘m vinden op de zoekkaart?’. De leerlingen kunnen de opdrachten in groepjes van vier zelfstandig uitvoeren. Maar leerkrachten kunnen de materialen ook gebruiken voor een buitenles, bijvoorbeeld tijdens de Nationale Buitenlesdag die op dinsdag 13 april weer plaatsvindt en waarbij het thema dit jaar ‘natuur’ is.  

Vergroeningsacties en educatie 

In het najaar koppelen we ook concrete vergroeningsacties aan de educatie rondom biodiversiteit. Hierbij worden de pleinen dus niet alleen groener, maar komen er ook meer soorten dieren en planten. Gemeente Harlingen stelt de materialen die scholen kunnen aanvragen hiervoor beschikbaar. Ze kunnen kiezen uit drie thema’s: b(l)ij plein, broedplein en eetbaar plein. Bij de eerste optie staat de bij centraal en krijgt de school een bijenhotel en bessenstruiken en bloemen. Bij het broedplein hebben vogels een hoofdrol en krijgt de school een vogelhuisje en vogelvriendelijke planten en struiken. Bij een eetbaar plein is er vooral ruimte voor voedseleducatie, omdat de school dan een IVN Voedselbosje krijgt. Bij alle thema’s krijgen de scholen bijpassend educatiemateriaal en een training over hoe ze dit in kunnen zetten.