Friesland
Kind & Natuur
donderdag18mrt2021

Boomfeestdag met Tiny Forest in Drachten

Tiny Forest Drachten Vanmorgen plantten leerlingen van bassischool De Plotter samen met gedeputeerde Klaas Fokkinga, wethouder Maria le Roy en de vertegenwoordiger van de commissie 
Boomfeestdag Anja Dijkstra bomen die samen een Tiny Forest vormen. Rond de bassischool werden ongeveer 600 bomen geplant. Ook werd er een buitenlokaal gecreëerd.

Het planten van een Tiny Forest, ook wel een minibos, is ontzettend belangrijk volgens gedeputeerde Fokkinga: "Mei it plantsjen fan beammen krije we wer bioferskaat (biodiversiteit) en is it in noflik plak foar minsken en bisten. Ek soarget it foar koeling yn waarme perioaden en opfang fan wetter by swiere rein. Beammen tsjinje in soad opjeften binnen ús moaie provinsje: tink dêrby oan it bydragen fan in goede sûnens en in goede wenomjouwing, mar ek in bydrage oan it bioferskaat." Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, 
snelgroeiend, inheems bos. 

Gemeente Smallingerland is sinds vorig jaar partnergemeente van de Tiny Forest van IVN. "In 2020 werd bij de basisscholen in wijk De Folgeren in Drachten het eerste minibos van Smallingerland aangelegd. Ook wordt er momenteel een Tiny Forest aangelegd als onderdeel van de herinrichting van het veld bij het Schutttersveld, Tipelkamp en VSO Talryk. Vandaag is het 
3e minibos aangelegd. We zijn blij dat kinderen helpen met de aanleg van een Tiny Forest zodat zij bewust worden van het belang van bomen voor de natuur,"
aldus wethouder Le Roy. 

Nationale Boomfeestdag

Stichting Nationale Boomfeestdag zet zich in om kinderen van groep 6 (9 en 10 jaar) meer inzicht, kennis en begrip voor bomen bij te brengen. Door natuureducatie laten zij hen de wereld van bomen beleven, leren kinderen het belang van bomen voor een duurzame leefomgeving en worden ze geïnspireerd zelf hun boompje hieraan bij te dragen. Om de natuureducatie verder uit te dragen, organiseert de Stichting al meer dan 60 jaar, rond het begin van lente, de ''Nationale Boomfeestdag''. Onlangs is bekend gemaakt dat de ''Nationale Boomfeestdag'' is verplaatst naar november 2021. Donderdag 18 maart is benoemd tot de Friese Boomfeestdag waarbij het planten van de Tiny Forest in Drachten centraal staat.