Natuur in de Buurt

Het is heerlijk om door de duinen de struinen, te dwalen door het bos of per boot een Nationaal Park te verkennen. Maar voor natuur hoef je niet per se een hele dag uit te trekken of ver te reizen. Ook dichtbij is er van alles te beleven. Kijk eens naar je eigen dorp of stad, buurt of wijk, achter- of schooltuin. Ook daar is natuur!

Tiny Forest 

Een Tiny Forest® is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek. In november 2019 werd de eerste Tiny Forest in Friesland aangeplant in Leeuwarden

Timelapse van een Tiny Forest: 

Accepteer cookies

Operatie Steenbreek 

Met Operatie Steenbreek enthousiasmeren we iedereen om hun tuin te vergroenen. Deelnemende gemeenten organiseren onder de campagne Operatie Steenbreek acties om samen met inwoners en bedrijven te vergroenen. 

Groen Dichterbij

Iedereen wil raag dat zijn kind opgroeit in een fijne omgeving. Een groene plek met volop ruimte voor ontmoeting en spel. Gefinancierd door het ministerie van VWS is het project Gezonde Buurten gestart. Een Gezonde Buurt biedt voldoende ruimte voor spel en sport, heeft educatief en eetbaar groen en een sterk lokaal netwerk. Van 2018 tot 2021 worden er in totaal twaalf Gezonde Buurten in acht gemeenten gerealiseerd, waarvan twee in Fryslân: 

Leeuwarden
De wijkprojectgroep van het Valeriuskwarier is het initiatief gestart om de wijk 'beweegvriendelijker' te maken. Vanuit het project Gezonde Buurten wordt deze wens aangevuld met spelen, groen en gezondheid.

Smallingerland
Het programma dat in Drachten wordt gestart past mooi bij het ingezette gemeentelijk beleid. Dit maakt de slagingskans groot. Behoefte en inititatief vanuit de wijk staat voorop. Er wordt ingezet op een fysieke en sociale omgeving die uitnodigt tot beweging en gezonde voeding. 

Wat kan IVN voor mij doen? 

Wil je meer weten over wat IVN Fryslân voor je kan betekenen op het gebied van Natuur in de buurt of heb je vragen of een leuk idee? Neem dan contact op met Maeike Schraa