Natuur in de Buurt

Het is heerlijk om door de duinen de struinen, te dwalen door het bos, of per boot een Nationaal Park te verkennen. Maar voor natuur hoef je niet per se een hele dag uit te trekken of ver te reizen. Ook dichtbij is er van alles te beleven. Kijk eens naar je eigen dorp of stad, buurt of wijk, achter- of schooltuin. Ook daar is natuur! En ook daar laat IVN mensen - jong en ouder - de natuur beleven. 

Samenwerken aan natuur in de buurt 

IVN Natuureducatie helpt gemeenten bij het voeren van groene buurtcampagnes in buurten. Deze campagnes kunnen bijdragen aan meerdere beleidsdoelstellingen, waaronder: ruimtelijke adaptatie, hittestress, waterberging, biodiversiteit, participatie, natuureducatie, gezondheidsbeleid en sociale cohesie.

Bij een buurtcampagne worden tijdens de campagneperiode meerdere beproefde groene activiteiten in de buurt uitgerold, onder begeleiding van IVN en in samenwerking met bewoners en lokale groene partijen en andere (buurt)partijen.

Aanbod Natuur in de Buurt 

Het aanbod van groene activiteiten hebben we samengebracht in een buurtwaaier en op deze site. Via het menu vind je meer informatie en inspiratie per optie. De mogelijkheden en wensen voor het vergroenen van buurten verschilt natuurlijk per gemeente. Graag gaan wij in gesprek over de kansen voor meer natuur in de buurt in jouw gemeente. 

Neem contact op