Natuur & Gezondheid

Groen is gezond! Het is goed voor de ontwikkeling, verhoogt geluk en vermindert stress. Steeds meer onderzoeken onderstrepen deze positieve effecten van natuur op de gezondheid. Helaas is de afstand tussen mens en natuur nog nooit zo groot geweest als nu. IVN wil deze afstand verkleinen door jong en oud vaker in contact te brengen met de natuur.

Accepteer cookies

Grijs, Groen en Gelukkig

IVN wil met ondersteuning van de Nationale Postcode Loterij tienduizend ouderen een gelukkige oude dag bezorgen door hen de positieve effecten van de natuur te laten ervaren. Dit doen we door de omgeving rondom zorginstellingen te vergroenen en een natuurrijk activiteitenprogramma aan te bieden.

Advies

Hoe kun je natuur en groen zowel binnen als buiten de zorglocatie maximaal inzetten? Samen met de instelling maken we hiervoor een scan van het beschikbare groen. Hier vloeit een advies uit voort over waar het groen versterkt kan worden en hoe het  beter ‘beleefbaar’ gemaakt kan worden en meer effect kan krijgen ten behoeve van de gezondheid van cliënten. 

Denk aan maatregelen buiten: een beleeftuin, moestuinbakken of een miniboerderij. Of binnen: een plantenwand, een groenkamer of een tovertafel.

Groene dagbesteding

Met het aanleggen van een mooie groenomgeving ben je er niet. De ervaring leert dat het aanleggen van een beleeftuin niet meteen betekent dat deze ook gebruikt wordt. Daarom maken we samen een 'Kalender Groene Dagbesteding' waarmee we zorgen voor een regelmatig aanbod van groene activiteiten voor cliënten. We maken hierbij gebruik van het beschikbare groen in de directe omgeving. 

Trainingen 

We bieden ook trainingen voor professionals, mantelzorgers en vrijwilligers: 

  • Grijs groen en gelukkig voor professionals (twee dagen)
  • Natuurbeleving voor mensen met dementie voor professionals, mantelzorgers en vrijwilligers (twee dagdelen)
  • Inzet van de natuurkoffer voor professionals en vrijwilligers (dagdeel)

Blue Zone 

De vijf wereldwijde Blue Zones hebben negen gemeenschappelijke kenmerken, samen te vatten in vijf thema’s:

  • fysieke activiteit
  • gezonde diëten
  • gezonde leefomgevingen
  • maatschappelijke betrokkenheid
  • zingeving

De inwoners van de Blue Zones gebruiken geen vitaminepreparaten en bezoeken geen sportscholen. In plaats daarvan leven ze in een omgeving
die hen voortdurend stimuleert om te bewegen zonder er bij na te denken. Ze verbouwen hun eigen voedsel en hebben weinig mechanische hulpmiddelen voor het werk in huis en tuin. 

Kunnen we van Fryslân een Blue Zone maken? Verschillende organisaties werken samen dit idee uit. Ook IVN is hierbij betrokken, nabijheid van natuur is immers een voorwaarde voor een gezond leven. Meer weten over Blue Zones en de rol van IVN? Neem contact op met Maeike Schraa
 

Wat kan IVN voor mij doen? 

Wil je meer weten over wat IVN Fryslân voor je kan betekenen op het gebied van Natuur & Gezondheid of heb je vragen of een leuk idee? Neem dan contact op met Monique Winters