Gastheer van de Stad

Doelstellingen Gastheer van de StadOndernemers vertellen het verhaal over natuur in de stad

Met Gastheer van de Stad geven lokale ondernemers uit de horeca, verblijfs- en recreatiesector stadsnatuur en stadshistorie een podium. Met als doel hun gasten (bezoekers én inwoners), te inspireren, te verwonderen en bewust te maken van de natuurlijke en culturele waarden in de betreffende stad. Tegelijkertijd wordt er door gastheren én gasten samen gewerkt aan het versterken van de stadseigen natuur.

Hoe werkt het?

Een lokale ondernemer kan gastheer worden door deel te nemen aan de gastherencursus. Deze bestaat uit vier bijeenkomsten waarin ondernemers leren over de stadsnatuur, het ontstaan van het landschap, cultuurhistorie en recreatiemogelijkheden in hun stad. Onderwerpen die aan bod komen tijdens de cursus zijn onder andere stadsecologie, maatschappelijke trends, klimaatadaptatie, biodiversiteit, cultuurnatuur en hittestress. 
Het programma Gastheer van de Stad bestaat naast de basiscursus uit verdiepingsmodules en ondernemerssafari’s. Optioneel kan gewerkt worden aan beleefcampagnes. Ondernemers worden tijdens het programma opgeleid tot gastheer van de stad en maken onderdeel uit van een krachtig netwerk waarbinnen stadsnatuur, landschap en cultuurhistorie hun plek krijgen die zij verdienen.

Meer informatie: www.gastheervandestad.nl

<

Voor het stappenplan en de begroting, download de IVN Buurtwaaier.