Friesland
IVN
Op
dinsdag29nov202213:00

Webinar verrijkte schoolomgeving Friesland

Hoe kunnen we schoolpleinen, en dus de leer- en leefomgeving, beter inrichten en gebruiken? Zodat ze bijdragen aan onderwijsdoelen, maar ook aan doelstellingen op het gebied van klimaatadaptatie, biodiversiteit en binnen het sociaal domein? We informeren en inspireren, maar gaan ook de  wensen inventariseren en antwoorden ophalen over taken en rollen. Voor bestuurders en beleidsmedewerkers van provincie en gemeenten en voor schooldirecties en -besturen.

Sprekers

Ian Mostert, projectleider Kind & Natuur bij IVN, vertelt over de impact van groen op het schoolplein en zijn ervaring met het realiseren van groene schoolpleinen in Rotterdam.

Anita Bakker, projectleider bij Sport Fryslân, vertelt over het belang van bewegen voor kinderen en hoe een groen schoolplein uitnodigt tot bewegen en spelen.

Meld je hier aan

Algemene informatie

dinsdag 29 november 2022 - 13:00 tot 14:45
Contactpersoon: