Waarom een groen plein?

Op een groen en gezond schoolplein krijgen leerlingen de ruimte om te bewegen en te spelen in een uitdagende en groene omgeving. Een groen schoolplein prikkelt de fantasie, stimuleert beweging en leert kinderen over het belang van de natuur.

Belang groen plein

Groene pleinen dragen niet alleen bij aan de gezondheid en het welzijn van de kinderen. Een groen plein vermindert hittestress in de zomer en wateroverlast in natte periodes. Ook de biodiversiteit in de omgeving wordt vergroot. Er komt meer ruimte voor planten en dieren. De voordelen op een rijtje:

  • Leren en spelen: draagt bij aan SLO doelen 39-41, 57-58
  • Bewegen: daagt leerlingen uit om diverse manieren te bewegen
  • Gezondheid: goed voor de concentratie en leerprestaties. Ook wordt er aantoonbaar minder gepest
  • Voedsel: leerlingen ontdekken hoe voedsel groeit en welk voedsel lokaal voorkomt
  • Klimaat: vermindert wateroverlast tijdens zware buien en zorgt voor minder hitte op het plein in de zomer
  • Flevolandse natuur: een groen plein waar inheemse planten groeien draagt bij aan biodiversiteit. 

Voor meer informatie, download het gratis whitepaper: De waarde van een natuurrijke, gezonde buitenruimte rond scholen.

Flevolandse gemeenten

Schoolpleinen zijn cruciale terreinen, vaak gelegen midden in de wijk. Ook in Flevoland zien de gemeenten kansen rondom vergroening van de versteende pleinen. Denk hierbij aan educatie, klimaatadaptatie en biodiversiteit.

Educatie

Het groene schoolplein biedt ruimte voor natuureducatie, maar er zijn ook direct materialen voor handen om een andere les buiten te geven. Het groene plein daagt leerlingen uit om op diverse manieren te bewegen, ook tijdens de les, wat weer bijdraagt aan de concentratie en leerprestaties. Voor meer informatie over educatie op het groene schoolplein, bekijk stap 7 van het stappenplan.

Klimaatadaptatie

De grijze oase rondom een school is vaak een bron van hitte. ‘In de zomer stroomde er warme lucht naar binnen door de ramen, in plaats van koelte’ vertelt schooldirecteur Bart Kuipers Basisschool Het Spectrum in Almere. Planten en bomen zorgen voor schaduwplekken en dragen bij aan een koelere omgeving, op zonnige dagen tot wel 10°C in gevoelstemperatuur. Door vocht te verdampen dragen planten bij aan een verlaagde hittestress op hete dagen.

Daarnaast neemt beplanting tijdens zware regenbuien het regenwater op en wordt er minder water oppervlakkig afgevoerd. Ook kan het regenwater beter de grond in zakken onder begroeiing dan via een versteend plein. Het water loopt dus makkelijker weg, er is daardoor minder last van grote plassen. Zo draagt een groen plein bij aan een vermindering van wateroverlast. Wanneer het water de bodem in zakt, wordt het daar opgeslagen. Zo draagt een groen plein bij aan het tegengaan van verdroging van de bodem.

Dat een groen plein bijdraagt aan vermindering van hittestress heeft Bart Kuipers, directeur basisschool Het Spectrum in Almere, zelf ervaren. Het  knalrode resultaat van een warmtescan was voor hen de aanleiding om het schoolplein te vergroenen. Het groene schoolplein zorgt nu voor verkoeling in de zomer en er is zelfs een wadi aangelegd om wateroverlast tegen te gaan.  Lees meer over zijn ervaringen in het interview.

Biodiversiteit

Biodiversiteit is een breed begrip, het omvat de variatie aan leven rondom het schoolplein, in het dorp of de stad, in het land en over de hele wereld. Biodiversiteit is de bron van een schone lucht, fris water, een goede bodemkwaliteit en bestuiving van gewassen. Je kunt dus wel zeggen dat het helpt bij onze voedselproductie, maar ook dat het de impact van natuurrampen helpt te verminderen. Een variabiliteit aan leven, een gezonde biodiversiteit is dus belangrijk. Echter op een versteend plein is de biodiversiteit laag. Op een groen schoolplein staan vele (inheemse) planten, welke op hun beurt weer een plekje bieden voor insecten en andere dieren. Zo vergroot je met het groene plein de biodiversiteit rondom de school.