Stap 6: Aanleg

Zodra het ontwerp klaar is, is het belangrijk om na te denken over de aanleg van het schoolplein. Er zijn verschillende onderdelen om bij stil te staan.

 • Faseren ven de aanleg

 • Helpende handen

 • Planning

 • De aanleg

 • Feestelijke opening

 

Faseren van de aanleg

Wanneer het ontwerp gemaakt is kan het groene schoolplein aangelegd worden. Het is echter een flink project, met veel kosten. Wanneer het vanwege budget of tijdsplanning niet lukt om het plein in één keer te realiseren, kun je de aanleg faseren. Ook kun je voor gefaseerd aanleggen kiezen om de betrokkenheid van kinderen of bewoners voor een langere periode vast te houden.

Wanneer je het plein gefaseerd veranderd is het gemaakte ontwerp meer een leidraad om het schoolplein in de loop van de jaren te ontwikkelen. Tijdens de eerste realisatie kun je het plein in grove lijnen uitzetten, denk aan het reliëf, de grotere beplanting en de belangrijkste speelaanleidingen. In een latere fase kun je meer details aanbrengen, zoals de moestuin en extra speelaanleidingen.

Helpende handen

Tijdens de aanleg is het handig om één persoon te hebben met de regie in handen. Maar vele handen maken licht werk, daarbij kun je gebruik maken van vrijwilligers. Bespreek dit wel van te voren met de hovenier die bij de aanleg betrokken is.

De hovenier zal het grote werk verrichten, maar ook kinderen, leerkrachten, ouders en buurtbewoners kunnen een belangrijke bijdrage leveren. Dat hebben ook Saskia Linschoten en Roelie Renzema ervaren bij de aanleg van hun groene pleinen in Dronten en Lelystad. Breng samen met de hovenier in kaart wat de vrijwilliger kunnen doen. Denk bijvoorbeeld aan het helpen met stenen verwijderen, struiken planten, bloemen zaaien, het buitenlokaal maken, een insectenhotel maken of boomstammetjes sjouwen. Het is fantastisch om met elkaar aan het groene schoolplein te werken. Op die manier zorg je voor betrokkenheid én kun je geld besparen.

Tips:

 • Denk bij de inzet van vrijwilligers ook aan veiligheid en verzekeringen.
 • Onderhandel met de hovenier. Mogelijk kan de begroting naar beneden bijgesteld worden door de inzet van vrijwilligers.

 

Planning

Meestal duurt de aanleg van een relatief eenvoudig ontwerp 5 á 6 weken. Maak samen met de hovenier een planning. Bepaal wie, wat, wanneer en waar gaat doen. Welke taken kunnen kinderen oppakken en de andere vrijwilligers? En welke doet de hovenier liever zelf? Maak hierover duidelijke afspraken

Plan ruim op tijd de werkdagen in, in overleg met de hovenier. Werk je met ouders en andere vrijwilligers? Dan is het handig om de werkdagen in het weekend in te plannen.  

Houd bij het maken van de planning ook rekening met de seizoenen. Veel werkzaamheden zijn seizoensgebonden. Zo kun je met vorst bijvoorbeeld niet de grond in, maar je mag ook niet elk seizoen bomen kappen in het bos voor speeltoestellen. De hovenier kan hierin meedenken.

De aanleg

Vergeet de vrijwilligers niet op tijd uit te nodigen. Stuur een pakkende uitnodiging naar ouders, buurtbewoners en andere mogelijke vrijwilligers en inventariseer wie het leuk vindt om te komen helpen. Zorg dat je een kledingadvies deelt met de kinderen en vrijwilligers. Draag makkelijk zittende kleding die vies mag worden. Moeten kinderen later nog de school in? Zorg voor schone schoenen. Let ook goed op het weer, immers als het regent gaat het gewoon door.

De eerste werkdag is eindelijk daar! Zorg ervoor dat alle benodigde materialen er op tijd zijn en ga met elkaar aan de slag volgens de planning. De hovenier neemt de leiding (indien aanwezig), en zorg voor een vast aanspreekpunt voor de hovenier en alle vrijwilligers. Het is belangrijk dat er één persoon de regie in handen heeft, die het ontwerp goed kent. Zo verloopt de werkdag soepel.

Maak van iedere werkdag een feestje en vergeet niet om (groeps)foto’s te maken. Zorg voor voldoende drinken en eten. Sluit eventueel af met een gezamenlijke barbecue of iets anders feestelijks. (Vergeet dit niet in je uitnodiging te benoemen!)

Overweeg of je tijdens de aanleg, of misschien na de aanleg, het terrein moet afsluiten voor bezoekers. Als er flink verbouwd wordt is het sowieso handig, maar ook later als de jonge plantjes er staan moeten deze niet vertrapt worden. Zo krijgen ze een betere kans. Als niet het hele terrein afgesloten kan worden, overweeg dan of het verstandig is om delen af te sluiten.

Feestelijke opening

Na meerdere werkdagen hard gewerkt te hebben is het eindelijk tijd voor feest! Het nieuwe groene schoolplein is klaar om in gebruik te worden genomen. Dit belangrijke moment is een goede aanleiding om te vieren met alle betrokkenen. Plan daarom een feestelijke opening en nodig kinderen, ouders en buurtbewoners uit. Vergeet ook niet de andere partijen die hebben geholpen, inclusief fondsen, de gemeente en/of andere plaatselijke bedrijven die hebben bijgedragen aan het nieuwe plein.

Tijdens de opening kunnen alle vrijwilligers en betrokken partijen in het zonnetje worden gezet voor hun bijdrage. Ook kan je de lokale pers uitnodigen om jullie nieuwe schoolplein extra onder de aandacht te brengen.

Ideeën voor de feestelijke opening:

 •  Plant een speciale boom ter ere van de opening
 • Nodig de burgemeester of een wethouder uit om het schoolplein officieel te openen
 • Maak met de kinderen een kunstwerk (van natuurlijke materialen) voor op het schoolplein
 • Organiseer spelletjes en activiteiten