Stap 5: Financiering

Een groen schoolplein aanleggen en onderhouden kost geld. Er zijn allerlei manieren om dit bedrag bij elkaar te krijgen. In deze stap helpen we je met het maken van een financieel plan voor de korte en lange termijn. We gaan in op:

  • Begroting maken

  • Fasering

  • Vinden van financiën

  • Financiering in de toekomst

 

Denk in mogelijkheden

Het aanleggen van een groen plein kost vaak veel geld. Je besteed al gauw een bedrag tussen de 30.000 en 100.000 euro als je het volledige plein wil vergroenen. Dat hangt natuurlijk van veel factoren af, zoals de grootte van het plein en de reeds aanwezige beplanting. Gelukkig zijn er diverse mogelijkheden om dit geld bij elkaar te krijgen. Hoe meer je samen met leerlingen en ouders doet, hoe meer je kunt besparen. Maar er zijn altijd onderdelen die je door een professional moet laten uitvoeren. Soms zijn er partijen die het groene plein willen sponsoren, bijvoorbeeld in de vorm van geld en/of materialen. Door de aanleg te faseren kun je ook met een beperkt budget stappen zetten om te werken aan jullie droomplein. 

Begroting maken

Begin op tijd met het maken van een begroting. Inventariseer hoeveel geld je verwacht bij elkaar te krijgen en vraag offertes op van bedrijven die het plein kunnen aanleggen. Bekijk financieringsmogelijkheden en zoek naar subsidies die je zou kunnen aanvragen. Dat kan bijvoorbeeld via een subsidiezoeker of door gericht op website van organisaties zoals gemeenten, waterschappen of fondsen te kijken. Uiteindelijk werk je natuurlijk toe naar een kloppende begroting, waarbij uitgaven en inkomsten in balans zijn. 

Fasering

Lukt het niet om de begroting in één keer rond te krijgen? Je kunt het project dan faseren. Je kunt bijvoorbeeld starten met het vergroenen van een deel van het plein (bijvoorbeeld het kleuterplein) of met de belangrijkste wensen. In de tussentijd kun je verder gaan met het zoeken naar financiering voor het resterende deel van het plan. 

Vinden van financiën

Om de begroting rond te krijgen, is het belangrijk om diverse partijen te benaderen en creatief te denken. Het is het makkelijkst om financiering te vinden als je een goed plan en ontwerp hebt. Het loont daarom om tijdig een deskundige ontwerper in te schakelen. Misschien is er bovendien een ouder die goed is in vormgeving en wil helpen om het plan er professioneel uit te laten zien. Als je een helder plan hebt, dan helpt dat subsidieverstrekkers bij het goedkeuren van jouw aanvraag.

Denk bijvoorbeeld aan de volgende financieringsbronnen om je begroting rond te krijgen: 

Eigen middelen

Ga na bij de schoolleiding welke middelen er beschikbaar zijn vanuit de school of het schoolbestuur voor de aanleg van het plein. Breng ook in kaart welke middelen er gereserveerd staan voor bijvoorbeeld periodiek groot onderhoud van het plein en vervanging van de speeltoestellen.

Fondsen en bedrijven 

Er zijn verschillende fondsen die groene initiatieven ondersteunen. Ook lokale bedrijven willen wellicht financieel een bijdrage doen, materialen leveren en/of helpen bij het onderhoud. 

Tip: In de brochure "Groene Fondsenwerving Gezonde Schoolpleinen" vind je tips voor het benaderen van potentiële financiers en sponsoren. 

Gemeente

Ga al vroeg in het proces in gesprek met de gemeente. Vaak speelt de gemeente een rol bij het beheer en onderhoud van het plein. Soms kan de gemeente daardoor ook een financiële bijdrage doen. Je kunt aanhaken op diverse doelstellingen van de gemeente, zoals bevordering van biodiversiteit, klimaatadaptatie en meer beweging. Ook kan de gemeente soms bijdragen door mee te denken en/of materialen te leveren, zoals boomstammetjes voor het buitenlokaal.

Lokaal netwerk 

Je lokale netwerk kan veel opleveren. Het is goed om na te gaan welke kennis en kunde binnen je netwerk al aanwezig is en wie wellicht een steentje kan bijdragen in de vorm van meedenken, materialen of helpen bij de aanleg. Misschien heeft een ouder wel ervaring met het opzetten van een crowdfundingsactie. Ook kinderen kunnen meehelpen, bijvoorbeeld in de vorm van een sponsorloop. Vraag lokale bedrijven om te sponsoren met producten die je kunt verkopen op een groene markt. Doe mee aan acties zoals NLdoet (maart) en Burendag (september) van het Oranje Fonds: dat levert helpende handen en geld op! 

Crowdfunding 

Maak het plan voor het groene schoolplein bekend in de buurt en start een crowdfundingsactie. Je kunt hier ook lokale bedrijven en fondsen mee bereiken. Misschien is er een lokale supermarkt die sponsoracties organiseert voor lokale initiatieven. Het is belangrijk dat je hierbij helder voor ogen hebt waarvoor de actie is, zoals voor een waterspeelplaats of een buitenlokaal. Er zijn verschillende websites waarop je crowdfunding kunt starten.

Financiering in de toekomst

Een begroting gaat niet alleen over het moment van aanleg. Je dient ook een begroting te maken voor beheer en onderhoud van het schoolplein. Een groen schoolplein kost in het onderhoud doorgaans meer dan een grijs schoolplein. Reserveer geld voor het onderhoud in de meerjarenbegroting. Een ervaren hovenier kan helpen met de inschatting van de onderhoudskosten. Vraag de hovenier om ook mee te denken wat jullie zelf kunnen doen met kinderen, ouders en vrijwilligers.