Stap 4: Ontwerpen

Het is best lastig om een goed ontwerp te maken. Een professionele ontwerper kan je hierbij helpen. Maar waar moet je nog meer aan denken tijdens de ontwerpfase? In deze stap gaan we er op in. We bespreken onder andere: 

  • Ontwerpsessie

  • Schetsontwerp

  • Ontwerp toetsen

  • Definitief ontwerp

 

Van ontwerpsessie naar definitief ontwerp

In het ontwerp neem je natuurlijk de wensen en eisen mee van iedereen die te maken krijgt met het plein. Deze input heb je in de voorgaande stappen al opgehaald. Samen met het projectteam heb je prioriteiten gesteld. Nu is het tijd om een ontwerper uit te nodigen om samen met jullie het plan te gaan maken. Deel het overzicht met dromen, randvoorwaarden en thema's (stap 3) van tevoren met de ontwerper. In deze stap gaan we er verder op in wat er ondernomen moet worden om tot een definitief ontwerp te komen.

Ontwerpsessie

Tijdens een ontwerpsessie werkt de ontwerper samen met het projectteam aan het ontwerp. Zo krijgt de ontwerper een duidelijk beeld van jullie wensen. Leerlingen vinden het vaak heel leuk om mee te helpen bij het maken van het ontwerp. Sommige ontwerpers kunnen ook een aparte ontwerpsessie voor leerlingen organiseren. Als jullie van tevoren input van alle betrokkenen hebben opgehaald, zijn één tot twee ontwerpsessies vaak voldoende om tot een schetsontwerp te komen.

Schetsontwerp

Op basis van het overzicht met dromen, randvoorwaarden, thema's en de informatie uit de ontwerpsessies maakt de ontwerper een schetsontwerp. Reken er op dat hier vaak een aantal weken overheen gaat. 

Ontwerp toetsen

Zodra het schetsontwerp gereed is, is het belangrijk om deze te toetsen bij leerkrachten, leerlingen, de gemeente, ouders en andere betrokkenen. Zo komen jullie samen tot een groen plein dat past bij jullie school.

Tips om het ontwerp te toetsen:

  • Organiseer een bijeenkomst waarbij leerkrachten of ouders feedback kunnen geven op het ontwerp
  • Bespreek het ontwerp in de klas
  • Deel het ontwerp met de gemeente en vraag van hen tips om het ontwerp te verbeteren
  • Stuur het ontwerp op naar ouders of buurtbewoners (per post of via de app) en vraag hen om feedback terug te sturen

Tip: Lees de ervaringen van verschillende schooldirecteuren van de schoolpleinsafari.

Definitief ontwerp

Na het toetsen van het ontwerp kan de ontwerper weer aan de slag. Hij of zij verwerkt alle input en maakt een definitief ontwerp. De plannen liggen nu klaar! Vaak is dit een feestelijk moment. Je kunt dit communicatief benutten, bijvoorbeeld door een berichtje te plaatsen op de school-app of in de nieuwsbrief.