Stap 2: Anderen betrekken

Nadat het projectteam is samengesteld is het ook van belang om anderen te gaan betrekken bij het project. Zo kun je van iedereen ophalen wat hun wensen zijn en zorg je ervoor dat er voldoende draagvlak voor het project ontstaat. We delen:

  • Wie je kunt betrekken bij het project

  • Tips om anderen te betrekken bij het project

 

Wie betrekken

Jouw schoolplein wordt waarschijnlijk bezocht door heel veel mensen. Natuurlijk zijn er vaak leerlingen, en spelen er kinderen buiten schooltijd. Ook leerkrachten zijn vaak op het schoolplein te vinden, net als ouders. Buurtbewoners zullen er soms gebruik van maken. Maar ook partijen als de gemeente, experts (zoals een ontwerper of hovenier) en andere (vrijwilligers)organisaties kunnen je verder helpen met je plannen. Hoe betrek je hen bij het groene schoolplein? We geven tips voor het betrekken van leerkrachten, kinderen, ouders en experts. Denk met het projectteam na of er andere partijen zijn die jullie moeten betrekken, en hoe jullie dat gaan doen. 

Leerkrachten betrekken

De aanleg van een groen schoolplein biedt volop educatieve kansen: voor bewegen, ontdekkend leren, samenwerken en buiten lesgeven. Natuur- en beweegonderwijs liggen voor de hand, maar op het plein kunnen ook vakken als rekenen en aardrijkskunde gegeven worden. Het gaat er dan ook om, een plein te ontwerpen wat past bij de school en waar ook de leerkrachten enthousiast over zijn. Waarschijnlijk zullen zij dan ook vaker en met meer plezier gebruikmaken van het plein. Daarom is het belangrijk om leerkrachten van begin af aan mee te laten denken over de inrichting en het gebruik van het groene schoolplein.

Een manier om deze input op te halen is het organiseren van een brainstormsessie met leerkrachten. Tijdens een brainstormsessie kan het projectteam ophalen wat de dromen en randvoorwaarden van de leerkrachten zijn met betrekking tot het groene schoolplein. 

Samen met het leerkrachtenteam is het goed om stil te staan bij de visie van de school en hoe jullie deze willen uitdragen op het groene schoolplein. Maak tijdens de brainstormsessie samen een lijstje met jullie dromen, en de punten die absoluut in het plan opgenomen moeten worden. Maak ook vast een lijstje met praktische voorwaarden, bijvoorbeeld om het plein te kunnen gebruiken in de lessen. 

Kinderen betrekken

Kinderen zijn vaak ontzettend enthousiast over de plannen om het plein te vergroenen, zeker als ze eenmaal plaatjes en voorbeelden hebben gezien. Zij zitten vaak boordevol ideeën over hoe dat nieuwe, groene schoolplein er uit moet komen te zien. Daarnaast zijn zij natuurlijk ook degenen die er waarschijnlijk het meest gebruik van zullen maken. Betrek hen daarom al zo vroeg mogelijk bij het proces. Zo kun je er achter komen wat de wensen van leerlingen zijn, wat zij missen op het plein en hoe hun ideale plein er uit ziet. Daarmee zorg je er voor dat het ontwerp van het groene plein zo goed mogelijk aansluit op hun behoeften. Het document 'Kinderparticipatie' helpt je om in spelvorm met leerlingen na te denken over hoe ze graag willen spelen op het nieuwe plein. 

Tip: bekijk de download "Werkvormen Kinderparticipatie" en kies een werkvorm die past bij jouw school. 

Wel goed om rekening mee te houden: kinderen zitten vaak vol goede ideeën, maar die zijn niet altijd realistisch. Probeer hen er op voor te bereiden dat niet alle ideeën werkelijkheid kunnen worden, maar laat ze wel fantaseren en dromen over hun plannen. In het document 'Luisteren naar de ideeën van kinderen' van Jantje Beton kun je tips vinden die je helpen om naar de ideeën van kinderen de luisteren. 

Tip: vind je het lastig om te werken met de ideeën van kinderen? Bekijk de download "Luisteren naar de ideeën van kinderen"

Ouders betrekken

Het vergroenen van een schoolplein kost veel tijd en energie. Soms kan het project echter ook op weerstand stuiten, bijvoorbeeld bij ouders. Hoe eerder je hen betrekt bij het project, hoe groter het draagvlak voor het groene schoolplein zal zijn. Het vergroot bovendien de kans dat ouders op een later moment bereid zijn om een handje te helpen als vrijwilliger. Bijvoorbeeld tijdens de aanleg of het beheer van het groene plein. 

Er zijn verschillende dingen die je kunt doen om ouders te betrekken bij het project. Niet elke ouder zal op dezelfde manier betrokken willen zijn. Voor sommigen is het lezen van informatie in de nieuwsbrief wellicht voldoende, terwijl een ander mogelijk actief betrokken wil zijn. Je kunt bijvoorbeeld denken aan het betrekken van ouders middels:

  • Informeren: Houd ouders en buurtbewoners op de hoogte van ontwikkelingen tijdens het proces. Zo blijven zij betrokken. Zorg voor een vast aanspreekpunt waar ouders terecht kunnen met opmerkingen of vragen, bijvoorbeeld de communicatie-expert. 
  • Meedenken: Nodig ouders uit op een informatieavond om iets te vertellen over het groene plein. Dit kun je ook combineren met een reguliere informatieavond, waarbij het projectteam de ruimte krijgt om hier iets over te vertellen. Geef ouders de ruimte om mee te denken en nodig hen uit om in de toekomst ook te helpen bij verschillende klussen op het groene plein. 
  • Meewerken: Zodra jullie toe zijn aan de aanleg van het plein, kun je één of meer werkdagen organiseren voor ouders. Nodig hen uit voor een afgebakende klus, en zorg dat je van de dag een feestje maakt. Zorg bijvoorbeeld voor een lunch voor alle ouders die komen helpen. Zo vergroot je de kans dat ze de volgende keer weer van de partij zijn. 
  • Vrijwilliger worden: Op een groen schoolplein kun je altijd helpende handen gebruiken. Misschien zijn er wel ouders die méér willen doen dan helpen tijdens de meewerkdagen. Zij kunnen bijvoorbeeld het onderhoud van het plein op zich nemen, activiteiten op het plein organiseren of wellicht zelfs onderdeel van het projectteam worden. Voor vrijwilligers is het fijn als zij één aanspreekpunt hebben waar ze terecht kunnen met al hun vragen. 

Zijn er ouders die duidelijk weerstand tegen de plannen hebben? Geef ook hen de ruimte om hun zorgen te uiten en ga hier over in gesprek om te zoeken naar een oplossing. 

Experts betrekken

Op enig moment in het proces zul je een expert moeten inschakelen om uiteindelijk je plannen uit te voeren. Vaak zal dit een ontwerper of hovenier zijn. Een ontwerper vertaalt jullie ideeën naar een concreet plan en tekent dit in op de plattegrond van jullie schoolplein. Een hovenier kan het plan ook daadwerkelijk aanleggen. Sommige bedrijven kunnen beiden. Ook kunnen experts met je mee denken over belangrijke thema's als biodiversiteit en klimaatadaptatie.

Kies een ontwerper of hovenier bewust. Vraag bijvoorbeeld altijd referentieprojecten aan, om te bekijken of de projecten die jullie beoogde ontwerper/hovenier eerder heeft gedaan aansluit bij jullie wensen en eisen. Heb je iemand op het oog? Deins er dan niet voor terug om al in een vroeg stadium contact op te nemen. Een expert die meekijkt tijdens het maken van de plannen krijgt al veel meer feeling met jullie project, wat de uitvoer vaak ten goede komt. 

In Almere, Dronten en Lelystad hebben basisscholen al eerder anderen bij het groene shoolplein betrokken. Zij hebben hun ervaringen met ons gedeeld, lees het in de interviews.