Partners

Het onderzoek wordt gecoördineerd door Dr. Jolanda Maas van de afdeling Klinische Psychologie van de Vrije Universiteit Amsterdam (Dr. J. Maas, assistant professor). Het project wordt uitgevoerd binnen een consortium van kennisinstellingen, te weten Vrije Universiteit Amsterdam (Dr. J. Maas & een promovendus), Universiteit Maastricht (Prof. Dr. Maryska Jansen-Heijnen, hoogleraar Klinische Epidemiologie) en Hogeschool Saxion (Dr. Karin Tanja-Dijkstra, associate lector). Tezamen heeft het onderzoeksteam hiermee een schat aan ervaring en kennis over zowel de inzet van groen voor gezondheid als over het zorgproces en verpleegkundigen.

De groenleveranciers (Van Helvoirt Groenprojecten, Donkergroen, Snoek Hoveniers) participeren in het onderzoek (met name in WP2 en WP5) en zijn mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de groene interventies in en rondom zorginstellingen. De zorginstellingen (Ziekenhuis Medisch Centrum Leeuwarden, Ouderenzorginstelling Pennemes, Revalidatiezorg Friesland, VieCuri Medisch centrum) bieden de mogelijkheid om patiënten en zorgprofessionals te betrekken bij de onderzoeken en assisteren bij de uitvoering van het onderzoek. Ze bieden ruimte om groene interventies uit te voeren en zijn mede verantwoordelijk voor de aanleg en ontwikkeling van de groene interventies.

De adviseurs van Stichting Nature for Health en Tjisse Brookman Advies adviseren rondom de invulling van de Design Thinking bijeenkomsten en helpen mee met de verspreiding van de resultaten. Studenten van de Hogeschool InHolland en studenten gelinkt aan het Groen onderwijscentrum ondersteunen bij de onderzoeken en de vertaling van de resultaten naar de toolbox met richtlijnen. Stichting IZZ (belangenbehartiger van mensen in de zorg die de gezondheid en inzetbaarheid van mensen in de zorg wil verbeteren) helpt hiernaast mee bij de analyse en duiding van de uitkomsten van het onderzoek voor mensen in ze zorg en kan zorgen voor advisering rond zorgverzekering/ zorgverzekeraars rondom het thema bewust zorg gebruik. Greenport Nederland, Greenport Aalsmeer zetten zich, net als alle andere projectpartners in voor kennisvalorisatie.