Subsidieregelingen 2021 provincie Drenthe

1. Steunactie vrijwilligersorganisaties

De provincie Drenthe komt met een steunactie voor vrijwilligersorganisaties. Die kunnen financiële steun krijgen voor 'een frisse start', zodra de coronamaatregelen het weer toelaten. In totaal gaat het om €675.000 euro voor heel Drenthe. 

Per gemeente wordt, afhankelijk van het aantal inwoners, een budget van tussen de €50.000 en €100.000 euro beschikbaar gesteld. De subsidie dient ten goede te komen aan vrijwilligersorganisaties die sociaal-culturele activiteiten organiseren, die bijdragen aan de vitaliteit en kwaliteit van leven en wonen in Drenthe.

De regeling wordt in de eerste week van februari opengesteld. Via de website van de provincie is meer informatie te vinden over de subsidie die de provincie beschikbaar stelt. Het aanvragen van de subsidie gaat via de Drentse gemeenten, omdat zij het beste inzicht hebben in de organisaties die actief zijn in hun gemeente.


2.    Subsidieregeling Groene Bewonersinitiatieven Drenthe


De provincie Drenthe moedigt haar inwoners aan om mee te helpen de omgeving meer bij- en vlindervriendelijk te maken. Hiervoor kan sinds 1 januari gebruik gemaakt worden van de subsidieregeling groene bewonersinitiatieven Drenthe.

De regeling is voor buurtbewoners (minstens drie) en lokale natuurwerkgroepen die een subsidie aan kunnen vragen uit een pot van totaal €20.000 voor maatregelen in het openbaar groen. Denk daarbij aan het omvormen van een gazon naar een bloemrijk grasland, het maken van bijenhotels of herstellen van landschapselementen. Het uitvoeren van zulke initiatieven moet altijd in overleg met de eigenaar van de grond (meestal de gemeente).

Met deze subsidieregeling, die ook beschikbaar was in 2019 en 2020, kunnen ook inwoners hieraan weer een steentje bijdragen. Aanvragen van subsidie door inwoners van Drenthe kan via de website van de provincie Drenthe.

3.    Subsidie Natuur- en Milieueducatie

Met de Subsidieregeling Natuur- en Milieueducatie kun je als afdeling een bijdrage aanvragen voor initiatieven en activiteiten op het terrein van natuur en milieu. Het doel van de activiteiten moet zijn kennis, inzicht en vaardigheden te vergroten. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om het organiseren van studiedagen, symposia en workshops. Ook het ontwikkelen van onderwijs- en voorlichtingsmateriaal, tentoonstellingen of excursies kan eronder vallen. De subsidie bedraagt maximaal €3.000,- per aanvraag. De activiteiten moeten gericht zijn op inwoners van (tenminste twee gemeenten in) Drenthe.

Om te voorkomen dat alle afdelingen afzonderlijk een aanvraag gaan doen van een paar honderd euro, heeft de provincie gevraagd de aanvragen gebundeld (vanaf €1.000,-) in te dienen. Bert v.d. Pol (afdeling Roden-Norg) coördineert de aanvragen. Bij een (gezamenlijk) aan te vragen bedrag van €1.000,- kan een aanvraag worden ingediend.

Heb je vragen of hulp nodig bij het aanvragen bij subsidies? Neem dan contact op met Henny Greven, vrijwilligersconsulent Drenthe (h.greven@ivn.nl) .