Drenthe
Recreatie
woensdag21apr2021

Impuls Nationaal Park Drents-Friese Grensstreek

Op de grens van Drenthe en Friesland ligt een bijzonder gebied. Hier vind je namelijk twee Nationale Parken: Dwingelderveld en Drents-Friese Wold. En ook de natuurgebieden Fochterloërveen en het Holtingerveld. Gezamenlijk wordt dit gebied ook wel de Drents-Friese Grensstreek genoemd. Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek heeft een driejarige (2021 - 2023) subsidie ontvangen om een kwaliteitsimpuls te geven aan de Nationale Parken. 

Wonen, werken en recreëren 

In dit landschap wonen, werken én recreëen mensen. Daarom is de ambitie voor de Drents-Friese Grensstreek om de huidige natuurkernen, inclusief het tussenliggende en omliggende landschap, te versterken en ontwikkelen tot een samenhangend landschap. Hiermee vergroten we de aantrekkelijkheid van het gebied voor wonen en recreëren. 

Inwoners en betrokkenheid

Naast de ambitie voor wonen, werken en recreëren, is de betrokkenheid van inwoners bij natuur en landschap in de directe omgeving ook een belangrijk doel. Deze ambitie sluit aan bij Drenthe Perspectief 2030, waarbij we natuurlijke waarden optimaal benutten. Natuurgebieden worden met elkaar verbonden via landschapselementen, fiets- en wandelpaden. Het afwisselende landschap van natuur, dorpen en agrarisch grondgebied is een belevenis voor bezoekers.  

Partners in het gebied gaan met de tijdelijke middelen van het Rijk voor Nationale Parken inzetten op: 

  • Een door alle partijen gedragen landschapsvisie; 
  • Een impuls voor landschap in de vorm van streekbeheer met beheer- en investeringsplan; 
  • Een impuls voor duurzaam toerisme met beheer- en investeringsplan;
  • Een impuls voor natuureducatie.

Meer informatie vind je op de website van provincie Drenthe