Excursies middenbouw

Aanmeldformulier

Boerderijeducatie: op ontdekkingstocht bij de boer

Kinderen gaan op ontdekkingstocht in en om de boerderij. Via een interactief programma met roulerende opdrachten leren de kinderen waar hun voedsel vandaan komt. Als leerkracht ontvang je een handleiding met achtergrondinformatie en een toets voor in de klas.

Bezoek de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Assen

Hoe zuivert waterschap Hunze en Aa’s het afvalwater dat jij thuis door de wc en het doucheputje spoelt?  Vanuit elk huishouden stroomt er per dag gemiddeld 500 liter water in het riool. Dit is het water dat door de wasbak, gootsteen, het toilet en het doucheputje verdwijnt. Binnen 12 uur is het weer schoon. Benieuwd hoe we dat doen? Kom dat met eigen ogen bekijken in Assen.  De rondleiding duurt ongeveer drie kwartier.

Natuurbelevingstocht door de bossen

Waterschap Hunze en Aa’s neemt jullie mee voor een wandeling van 2 kilometer door de bossen. Onderweg doen de kinderen diverse opdrachten, zoals waterdiertjes vangen, luisteren naar de geluiden en speuren in de natuur.

Op schoolreisje met de natuurschool van IVN

Dag waddenzee! in Lauwersoog is al bijna 30 jaar de topbestemming van de Natuurschool. Afhankelijk van hoog- en laagwater op de dag waarop je ons bezoekt, kiezen wij drie activiteiten. Tijdens laagwater een mooie wadloopexcursie. Met hoogwater: met een sleepnet vissen langs de dijk/ korren. Met hybienetten vissen op zoetwaterdiertjes in het Lauwersmeer. Steigervissen in de vissershaven, krabben vangen en meer!

De enthousiaste Natuurschoolgids is de hele dag bij de klas en begeleidt de activiteiten op zo’n manier dat elke leerling er plezier aan beleeft. Een dag bij de Natuurschool is zeker ook een ‘social event’ waarbij leerlingen en docenten elkaar op een informele manier beter leren kennen. Steeds meer scholen zien een excursie bij de Natuurschool dan ook als een prima introductie van het nieuwe schooljaar in augustus/september.

Natuurspeurderstocht Landgoed Nienoord

Het landgoed Nienoord is al eeuwenoud en heeft veel kenmerkende historische elementen en is rijk aan diverse flora en fauna. Vrijwilligers van IVN afdeling Leek-Nietap nemen de kinderen voor een speurtocht over dit historische landgoed. Tijdens deze speurtocht gaan de kinderen aan de hand van een opdrachtenboekje van alles leren over het landgoed. Ze gaan ontdekken waar de oude Poort van gemaakt is, hoe men vroeger kookte op turf en natuurlijk over de vele oude bomen die het landgoed rijk is. Alle leerlingen krijgen een eigen opdrachtenboekje mee.

In de lucht…

Ontdek welke vogels er rondvliegen in Drenthe

Bij leven in de lucht denken we vaak als eerste aan vogels. Maar er leeft natuurlijk nog veel meer in de lucht. Deze les besteedt aandacht aan verschillende soorten vogels. Veel vogelsoorten leven in een bepaald soort gebied en leven niet het hele jaar hier (trekvogels) of juist wel (standvogels). Aan de hand van voorwerpen en objecten wordt hier naar gekeken. Ook is er aandacht voor ander leven in de lucht (zoals insecten en vleermuizen).

Te land…

Ontdek welke dieren er in de bossen en op de heide leven

In Drenthe komen verschillende soorten dieren op het land voor. Groot en klein en per gebied verschilt dit. In Drenthe zijn veel verschillende soorten landschappen en nog meer verschillende soorten dieren. Al deze dieren zijn aangepast aan het leven in een bepaald soort landschap. Zo komen in bossen bijvoorbeeld andere dieren voor dan op de heide. In deze les ontdekken leerlingen dit aan de hand van een presentatie en voorwerpen.

Te water…

Ontdek welke dieren er in en naast het water leven

In Drenthe komen verschillende soorten dieren in het water voor. Dit zijn soms kleine insecten, maar soms ook grote zoogdieren zoals de bever. De bever is een heel bekend waterdier in de provincie Drenthe. Maar hoe ziet de leefomgeving van de bever er uit en welke andere dieren leven er naast dit dier? In deze les wordt daar, aan de hand van een presentatie en voorwerpen, naar gekeken. Hierbij is er aandacht voor verschillende groepen dieren (van klein tot groot).