Zuid-Holland
Kind & Natuur
vrijdag17mrt2017

Vitamine N: onmisbaar voor kinderen in de stad

Donderdag 23 maart vindt in Leiderdorp het Groen doet goed festival ‘Spring in ’t veld’ plaats. Iedereen die bijdraagt aan de missie van Groen doet goed – álle kinderen in Zuid-Holland kennis laten maken met de natuur in hun eigen omgeving – is welkom. Bestuurders, maatschappelijke organisaties, ondernemers en vrijwilligers komen samen om deze missie in de toekomst vorm te geven. Zij worden geïnspireerd door sprekers als Jan Terlouw en stadsgeograaf Lia Karsten.

Nieuwe generatie stadskinderen

Veel Zuid-Hollandse kinderen groeien op in grijze stenige wijken. Ze spelen 50% minder buiten dan 20 jaar geleden en hun speelruimte is met 90% afgenomen. Dat is een kwalijke zaak, volgens stadsgeograaf Lia Karsten. Zij onderzoekt wat kinderen in de stad nodig hebben, en vertelt daarover op het Groen doet goed festival. Drie plekken zijn belangrijk voor stadskinderen: een aantrekkelijke omgeving dicht bij de voordeur, een uitdagend schoolplein en openbare groengebieden verder weg.

Natuurbeschermers van de toekomst

Het festival wordt geopend door gedeputeerde Han Weber en de inspirerende duizendpoot Jan Terlouw. Terlouw geeft aan dat wij onze natuur moeten koesteren en hier duurzamer mee om moeten gaan. Kinderen zijn daarin een belangrijke schakel: zij zijn de natuurbeschermers van de toekomst. Daarom moeten zij al vroeg in contact komen met de natuur. Om kinderen te raken, is het essentieel dat we naar hen luisteren en weten wat hen drijft.

Naast de lezingen van Terlouw en Karsten biedt het festival diverse interessante workshops. Over het combineren van natuur en bewegen, over gezond eten en over het belang van natuur in het onderwijs en kinderopvang. Ook gaan de wethouders van Zuid-Hollandse gemeenten in gesprek over het borgen van het Groen doet goed-programma in de toekomst. Want juist de bestuurlijke verankering maakt Groen doet goed zo sterk.

Alle kinderen in Zuid-Holland

Groen doet goed laat alle andere kinderen in Zuid-Holland de natuur ontdekken, waardoor zij gezonder en gelukkiger opgroeien. Veel partijen hebben zich aan dit doel verbonden, waaronder IVN, Provincie Zuid-Holland en Utrecht, twintig gemeenten, terreinbeherende organisaties en veel lokale partners en vrijwilligers. Het resultaat: alleen al in 2016 hebben bijna 30.000 kinderen en ouders hebben via Groen doet goed kennis gemaakt met de natuur in hun eigen omgeving.

Kom je ook? Meld je snel aan via www.ivn.nl/springintveld2017