Zuid-Holland
Landschap
vrijdag15mrt2019

Provincies, natuurorganisaties en gemeente bekrachtigen samenwerking NLDelta

IVN is verheugd te horen dat op 14 maart Provincie Zuid-Holland, Provincie Noord-Brabant, Gemeente Dordrecht, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Wereld Natuur Fonds een samenwerkingsovereenkomst NLDelta ondertekenden. Hiermee wordt een volgende, belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van de delta Biesbosch-Haringvliet. 

Met het Ambitieboek 'Dit is onze natuur' won NLDelta Biesbosch-Haringvliet in 2016 de juryprijs in de verkiezing 'Mooiste Natuurgebied van Nederland'. De verkiezing was onderdeel van het programma 'Nationale Parken van Wereldklasse' van het Ministerie van Economische Zaken. In de afgelopen tweeënhalf jaar hebben de initiatiefnemers, Nationaal Park De Biesbosch, Staatbosbeheer, Droomfondsproject Haringvliet en Natuurmonumenten, samen met betrokken gebiedspartners de eerste projecten in gang gezet om de ambities van NLDelta te verwezenlijken. Ambities die gaan over optimaal verbonden natuurgebieden, betere beleefbaarheid, goede verbindingen, een herkenbare identiteit en trotse bewoners.

Met deze overeenkomst hebben de zes ondertekenaars de wens uitgesproken om de NLDelta-samenwerking te continueren. Zij hebben menskracht en middelen toe gezegd, om het programma de komende jaren voort te zetten. De samenwerking richt zich op het bereiken van de NLDelta ambities en daarmee het maken van een start met regionale, strategische gebiedsontwikkeling en met het verkrijgen van de status Nationaal Park 'Nieuwe Stijl' gebaseerd op de herziene standaard van het Rijk.

"Zo, en nu aan de slag!" Initiatiefnemer Han Weber, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland, benadrukt na afloop van de ondertekening de grote opgave die er nu ligt om van NLDelta een Nationaal Park van Wereldklasse te gaan maken. "Samen met de gebiedspartners en sterke iconen zoals de Biesbosch en Kinderdijk, maken we van NLDelta een groenblauwe topattractie."    

Samen met de andere partners van het Droomfondsproject Haringvliet, hebben Wereld Natuur Fonds, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten de afgelopen jaren diverse natuurontwikkelingsprojecten gerealiseerd rondom het herstel van de deltanatuur in het Haringvliet. Marieke Harteveld van Wereld Natuur Fonds: "Deze deltanatuur is ook internationaal heel belangrijk. Voor duizenden trekvogels en trekvissen, en ook in het zoeken naar oplossingen voor bijvoorbeeld de klimaatopgave. Wij geloven daarvoor in de integrale aanpak van NLDelta." 

Anneklaar Wijnants van Natuurmonumenten: “De natuur is de basis. We kunnen heel trots zijn op onze delta, zo vlakbij het stedelijk gebied. Laten we die trots blijven uitspreken en samenwerken om de natuur hier verder te versterken."