Zuid-Holland
Recreatie
maandag23mrt2020

Alle opruimacties langs de rivieren gaan vanwege maatregelen tegen Coronavirus niet door

Wat kun je nog wel doen?

Vanwege de maatregelen tegen het coronavirus zijn alle collectieve opruimacties langs de rivieren vanaf 14 maart afgelast. Dit is een tegenvaller, want dit jaar is na het hoge water in de rivieren en de stormen in februari juist extra veel afval op de oevers achter gebleven. Duizenden mensen waren gemotiveerd om aan de opruimacties mee te doen. We gaan in het najaar de schade inhalen, te beginnen op World Cleanup Day op 19 september. 

Wat kan je nog wel doen?

Nederland Schoon geeft richtlijnen aan voor als je buiten bent en zwerfafval tegenkomt. Hanteer hierbij de volgende voorwaarden: 

  • Ga alleen of met je gezin op pad.

  • Raak geen zwerfafval aan zonder handschoen (van latex of rubber) en/of grijper. Gooi je handschoenen na gebruik weg.

  • Gooi het zwerfafval direct weg in een afvalbak.

  • Blijf uit de buurt van kwetsbare mensen zoals ouderen en mensen met een zwakke gezondheid.

  • Deel geen handschoenen, grijper of drinkfles.

Hanteer de volgende algemene richtlijnen: 

  • Ga niet het huis uit als je de gezondheidsklachten hebt die het RIVM aangeeft.
  • Was bij thuiskomst je handen volgens de richtlijnen van het RIVM.
  • Ga alleen met eigen vervoer van huis naar de opruimlocatie, dus niet met het openbaar vervoer.
  • Volg eventueel aanvullende richtlijnen, die door de overheid en het RIVM de komende periode worden gegeven altijd op.

Voor wie zelf aan de slag wil is een korte handleiding beschikbaar.
De handleiding download je hier: Handleiding individuele opruimacties Schone Rivieren

Formulier waarin je resultaten noteert download je hier: Formulier individuele opruimacties

Het opgeruimde zwerfafval dien je met de restafvalfractie van je huishoudelijk afval te laten afvoeren. Als het te veel is of het is om een andere reden niet mogelijk is om het mee te geven, bewaar het dan en lever het later in, eventueel bij de gemeentewerf of milieustraat (afhankelijk van de regels in je gemeente).