Natuur & Gezondheid

Groen is gezond! Het is goed voor de ontwikkeling, verhoogt geluk en vermindert stress. Steeds meer onderzoeken onderstrepen deze positieve effecten van natuur op de gezondheid. Helaas is de afstand tussen mens en natuur nog nooit zo groot geweest als nu. IVN wil deze afstand verkleinen door jong en oud vaker in contact te brengen met de natuur. In Zuid-Holland dragen projecten als Biowalking, Gezonde Schoolpleinen en Natuurbeleving in het ziekenhuis hier aan bij. 

Gezonde Schoolpleinen

IVN wil natuurbeleving en bewegen in het groen makkelijk toegankelijk maken voor iedereen en zet daarom sterk in op de vergroening van de openbare ruimte. Dit doen we bijvoorbeeld door het vergroenen van schoolpleinen, zoals met het programma Gezonde Schoolpleinen. www.ivn.nl/gezondeschoolpleinen

Natuurbeleving in het ziekenhuis

Met de natuurontdekker wordt de natuur dichtbij de kinderen in het ziekenhuis gebracht. Kinderen kunnen in of naast hun bed de natuur beleven, door middel van ontdekcassettes, verhalen en andere materialen. Komende tijd wordt de natuurontdekker uitgeprobeerd op de kinderafdeling van het Reinier de Graaf Ziekenhuis. www.ivn.nl/ivn-natuurontdekker

Biowalking

In Zuid-Holland worden er biowalks aangeboden voor verschillende doelgroepen:

  • Biowalking voor mensen met een oogaandoening of visuele beperking. 
  • Biowalking voor mensen met diabetes.

Locaties

  • Alphen aan den Rijn & Boskoop
    IVN Alphen aan den Rijn biedt van mei t/m september 2016 Biowalking aan voor mensen met een oogaandoening of visuele beperking. Lees hier meer. 
  • Den Haag
    Regio Haaglanden organiseert elke 2e zondag van de maanden maart, april, mei, juni, september, oktober, november en december 2016 een biowalk. Klik hier voor meer informatie en aanmelden. 

Grijs Groen en Gelukkig

Met het programma Grijs, Groen en Gelukkig wil IVN de komende drie jaar honderd zorgcentra vergroenen en tienduizend ouderen een gelukkige oude dag bezorgen door hen de positieve effecten van de natuur te laten ervaren. www.ivn.nl/grijs-groen-gelukkig

Bewegen in het groen

IVN werkte in Zuid-Holland nauw samen met 6 andere Zuid-Hollandse partijen in het project Bewegen in het Groen. Samen zochten we in 5 pilotgebieden naar de mogelijkheden om ervoor te zorgen dat meer mensen gaan bewegen in het groen. Klik op de afbeelding hieronder voor een handreiking voor het organiseren van activiteiten met betrekking tot bewegen in het groen.

Handreiking bewegen in het groen