Natuur & Gezondheid

Groen is gezond! Het is goed voor de ontwikkeling, verhoogt geluk en vermindert stress. Steeds meer onderzoeken onderstrepen deze positieve effecten van natuur op de gezondheid. Helaas is de afstand tussen mens en natuur nog nooit zo groot geweest als nu. IVN wil deze afstand verkleinen door jong en oud vaker in contact te brengen met de natuur. In Zuid-Holland dragen projecten als Grijs, Groen & Gelukkig, Huisje, boompje, beestje en Natuurbeleving in het ziekenhuis hier aan bij. 

Grijs Groen en Gelukkig

Met het programma Grijs, Groen & Gelukkig wil IVN ouderen in Nederland een gelukkige oude dag bezorgen door hen de positieve effecten van de natuur te laten ervaren. Ook ouderen in zorgcentra en ouderen met dementie. Vaak hebben ouderen geen of slechts beperkte toegang tot de natuur terwijl dit juist een belangrijke bron van geluk kan vormen en een positieve invloed heeft op de gezondheid. www.ivn.nl/grijs-groen-gelukkig

In Zuid-Holland werken of werkten we samen met deze zorginstellingen:

  • WZH, de Strijp
  • Het Parkhuis
  • Pieter van Foreest, de Kreek
  • Saffier, Nolenshaghe
  • Libertas Leiden
  • Bernardus, Marente

Huisje, boompje, beestje

Met het project Huisje Boompje Beestje ondersteunen wij instellingen voor vrouwen- en maatschappelijkeopvang bij de uitvoering van groene projecten. Er zijn in 2019 bij twee opvanglocaties (De Groene Terp, Perspectief & Rosa Manus) in Zuid-Holland vergroeningsprojecten uitgevoerd.

Accepteer cookies

Natuurbeleving in het ziekenhuis

Met de natuurontdekker wordt de natuur dichtbij de kinderen in het ziekenhuis gebracht. Kinderen kunnen in of naast hun bed de natuur beleven, door middel van spelletjes, verhalen en andere materialen. |We zijn bezig met het ontwikkelen van een tweede, vernieuwde, versie van de Natuurontdekker. . www.ivn.nl/ivn-natuurontdekker