Zeeland
Duurzaamheid
donderdag13apr2017

Zeeuws jaar van de energie

In het Zeeuws jaar van de energie ontwikkelen en organiseren Zeeuwse overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven projecten en activiteiten om energie, in de breedste zin van het woord, onder de aandacht te brengen. De website www.zeeuwsjaar.nl laat zien welke projecten en activiteiten er allemaal zijn.

Thema’s

Het hoofddoel van het Zeeuws jaar van de energie is om de kennis en bewustwording rondom energie, energiebesparing en duurzame energietechnieken te vergroten. Er worden activiteiten en projecten ontwikkeld rondom vier subthema’s:

•           Energie in huis

•           Energie op het werk

•           Energie op vakantie en in de vrije tijd

•           Energie op school

Bij ieder thema staan op de website de projecten en activiteiten vermeld. Heeft u ook een goed idee, initiatief of project, meld deze dan aan op de website.


Organisatie

 

Het ‘Zeeuws jaar van de energie’ wordt georganiseerd door het programmateam Natuur- en Milieueducatie (o.a. Zeeuwse NME-centra, gezamenlijke gemeenten, provincie Zeeland en IVN Zeeland) in samenwerking met bedrijven en maatschappelijke organisatie uit Zeeland. De ontwikkeling van een themajaar vindt zijn oorsprong in het ‘Zeeuws jaar van de bodem (2015)’. Dit was zo een groot succes dat de samenwerkende organisaties de themagerichte aanpak door zetten.

 

Startschot
 

Op 10 februari was het officiële startschot gegeven voor het Zeeuws jaar van de energie. Benieuwd naar de achtergronden, doelstellingen en activiteiten? Neem dan een kijkje op de website www.zeeuwsjaar.nl