Zeeland
Natuur in de Buurt
maandag06aug2018

Tiny Forests in Goes: “Als je wilt vergroenen moet je keuzes maken”

“Als je vergroenen belangrijk vindt moet je er echt voor gaan”, stelt José van der Kaaij, ontwerper en projectleider groenaanleg bij de gemeente Goes. Samen met de gemeenten Middelburg, Borsele, Terneuzen en Noord-Beveland diende zij een aanvraag in bij IVN voor de aanleg van zes Tiny Forests in Zeeland. Tiny Forests zijn dichtbegroeide minibossen ter grootte van een tennisbaan. Wij spraken met José over de groene ambities in Goes.

Kunt u kort omschrijven wie u bent en wat uw werkzaamheden bij de gemeente Goes zijn?
Ik ben José van der Kaaij, ontwerper en projectleider groenaanleg bij de gemeente Goes. Ik houd me bezig met openbaar groen in de gemeente Goes en ben ook betrokken bij het beleid waarin wordt omschreven wat we binnen de gemeente willen met het openbaar groen  en hoe we daar mee omgaan, zowel binnen de bebouwde kom als in het buitengebied.

In mei verscheen een artikel in  de PZC met als kop: ‘Zeeland laat halve ton voor minibosjes liggen’. In dit artikel werd geschetst  dat gemeenten vooral veel bezwaren leken te hebben voor het planten van Tiny Forests. Inmiddels is anders gebleken,  vijf Zeeuwse gemeenten hebben gezamenlijk een aanvraag voor subsidie voor een Tiny Forest ingediend. Waarom denk je dat het enthousiasme voor Tiny Forest in Zeeland langzaam op gang is gekomen in de politiek?
Dit krantenartikel verscheen ongeveer op hetzelfde moment dat de Zeeuwse gemeenten samen in overleg gingen. In het collegeprogramma van Goes is opgenomen dat de aanleg van Tiny Forests zou worden onderzocht. Hierover heeft D66 een artikel 40-brief geschreven aan de Raad, met aanvullende vragen. Inmiddels is er geld beschikbaar gesteld in het collegeprogramma voor de aanleg van  Tiny Forests. Ook andere gemeenten zijn enthousiast voor het Tiny Forest.

Namens de deelnemende gemeenten (Goes, Middelburg, Borsele, Terneuzen en Noord-Beveland) heeft u een aanvraag ingediend voor zes Tiny Forests in Zeeland. Wat is de belangrijkste reden geweest dat u en de gemeente Goes zich hard zijn gaan maken voor Tiny Forest in Zeeland?
De Gemeente Goes wil een gemeenschappelijke, duurzame mentaliteit stimuleren en dat kan niet zonder zelf het goede voorbeeld te geven. Om deze reden is in  het nieuwe collegeprogramma opgenomen dat Goes gaat investeren in Tiny Forests. Om dit mogelijk te maken heb ik contact opgenomen met Vincent van der Veen, projectleider Tiny Forest bij IVN Natuureducatie. Als gemeente heb je de mogelijkheid  om bij IVN een aanvraag indienen voor subsidie  en ondersteuning voor de aanleg van minimaal vier Tiny Forests. Op advies van Vincent van der Veen is er contact geweest met andere gemeenten   in Zeeland om gezamenlijk een aanvraag in te dienen. Uiteindelijk heb ik namens Goes (2), Middelburg (1), Borsele (1), Terneuzen (1) en Noord-Beveland (1) een aanvraag ingediend. Half augustus wordt bekend gemaakt welke gemeenten in  Nederland geselecteerd worden voor een bijdrage van IVN.

Waren andere gemeenten net zo enthousiast?
Tijdens het gezamenlijk overleg was iedereen hartstikke enthousiast. Wel zijn er verschillen binnen de gemeenten. Zo heeft de ene gemeente  al bijna een locatie, maar nog geen cofinanciering en bij een  andere gemeente is het andersom. Maar het enthousiasme om het Tiny Forest te realiseren is bij iedereen aanwezig.

Waaraan hoopt u dat Tiny Forests gaan bijdragen?
Binnen de gemeente zien we vergroenen van de leefomgeving als één van de mogelijkheden om beter om te kunnen gaan met klimaatverandering. Wij willen fijne groene plekken maken, waar  de natuur voor mensen en dieren centraal staat. Tiny Forests zijn goed voor het klimaat en de biodiversiteit. Misschien betekent dat in de toekomst ook wel dat je anders met bouwgrond om moet gaan. De openbare ruimte is al enorm bezet en er zijn weinig plekken die braak liggen waar nog geen bestemming voor is. Dit kan veranderen. Als we echt willen vergroenen is het uiteindelijk een kwestie van keuzes maken. .

Wat is de eerstvolgende stap?
We gaan nu eerst op zoek naar mogelijke locaties. Het meest ideaal is als we een stuk verhard terrein van tegels kunnen ontdoen en zo Goes nog meer vergroenen.  Een Tiny Forest kan ook worden aangeplant op de plek van een plantsoen, maar dat is al groen dus dat is een halve maatregel.

En bent u erbij als de aanvraag goedgekeurd wordt om de eerste boompjes te planten in het eerste Tiny Forest in Goes;)?
Natuurlijk!