Zeeland
Kind & Natuur
donderdag07nov2019

Ruimte voor eigen plannen en ideeën van vrijwilligers

Thom de Bruijn zette samen met Hanneke Roskam en in samenwerking met IVN Zeeland het programma in elkaar voor de bijeenkomst ‘alle kinderen hebben recht op natuur’. Deze bijeenkomst bracht mensen bij elkaar met interesse voor het verbinden van Zeeuwse kinderen met natuur. De ideeën en plannen van de aanwezigen waren daarbij het uitgangspunt.

Ruimte voor eigen plannen en ideeën

Via de Natuurgidsenopleiding leerde Thom IVN kennen en kwam zo in contact met IVN Zeeland. Het klikte onder andere in de manier van denken. Dat was ook één van de redenen dat hij werd gevraagd om als sidekick mee te denken over de bijeenkomst. Uiteindelijk heeft Thom niet alleen meegedacht, maar de opzet van de avond gemaakt, gepland en ook uitgevoerd. Belangrijk daarbij was dat het geen bijeenkomst werd om alleen vrijwilligers voor bestaande projecten te werven via sollicitatieprocedures, maar vooral dat mensen zelf konden komen met ideeën en invullingen op basis van hun kwaliteiten en talenten. Thom: ‘ik vond het positief dat IVN met die omslag van denken mee ging. Ook al waren er ook bestaande projecten met plek voor vrijwilligers. Geef mensen altijd het gevoel dat zij zelf wat kunnen aanbieden en ze niet moeten doen wat van hen verwacht wordt.’

Het gaat om wat mensen zelf kunnen en willen

Is er dan helemaal geen plek meer voor de vrijwilligersvacatures? Natuurlijk wel geeft Thom aan, mensen komen af op klassieke ideeën. Maar functieprofielen sluiten niet altijd aan op wensen en kwaliteiten van mensen die nuttig zijn. Mensen die met de pers kunnen omgaan, teksten kunnen schrijven zijn vaak net zo belangrijk. Het gaat erom wat mensen zelf kunnen en willen.

‘Ik ben daar zelf het voorbeeld van’, vertelt Thom. Mij is gevraagd dit te organiseren. Ik ben vrijwilliger en ze vragen kwaliteiten van mij die uit mijn oude werk voortkomen, maar niet klassiek toebedeeld zijn aan vrijwilligers. Ik heb andere talenten, ben een organisator. Dat zou eigenlijk betekenen dat er voor mij geen plek zou zijn, evenals voor veel andere potentiële vrijwilligers.’

Vrijwilligers behouden

Thom is een actieve vrijwilliger en weet waar hij over praat. Hij is vrijwilliger bij Natuurmonumenten, de wetlandwacht voor de Vogelbescherming en heeft IVN Zeeland dus geholpen. We vragen hem hoe je ervoor kan zorgen dat het voor vrijwilligers leuk blijft. Het antwoord: ‘Je niet teveel bemoeien met wat ik allemaal moet doen. Gebruik wat mensen kunnen en niet wat je wilt hebben. Vrijwilligers doen het vrijwilliger. Hebben ze het gevoel dat het een baan is of wordt, dan haken ze af.’