Zeeland
IVN
vrijdag23dec2016

Natuur verbindt mensen tijdens Zeeuwse symposium Een leven lang leren

Heel veel mensen in Zeeland dragen de Zeeuwse natuur en natuur- en milieueducatie een warm hart toe. De natuur verbindt mensen, zo bleek donderdag 22 december tijdens het symposium Een leven lang leren in Wemeldinge. IVN Zeeland nam deze middag ook afscheid van Rita de Ligt-van der Zee. 

Een beetje natuur heeft al een grote invloed op kinderen en volwassenen, weet wetenschapsjournalist Mark Mieras. Zo doet een boom voor het raam al wonderen met kinderen. Een beetje natuur maakt blijer, maakt kiinderen taakgerichter én socialer. Helpt ze te leren. In de natuur bewegen kinderen gevarieerder. Zelfs meer nog dan op een sportveld.

Dat geldt volgens Mieras ook voor volwassenen: een wandeling tijdens de lunchpauze in een groene omgeving maakt werknemers bij terugkomst productiever dan collega's die een blokje om zijn geweest in een stedelijke omgeving. ,,Natuur is een vluchtheuvel voor de geest."

Toekomstige leerkrachten

Het positieve effect van natuur op de hersenen wordt bij onderzoek telkens bewezen. Toch is het goed om hierbij stil te blijven staan. Carlien Nijdam, docent natuur en technologie aan de Pabo Hogeschool Zeeland, wijst hier ook altijd op bij het onderwijzen van toekomstige leerkrachten.

Zij zag in Zweden, Noorwegen en Denemarken geweldige voorbeelden van buitenscholen. Kinderen spelen en leren hier de hele dag buiten. Ook in Zeeland zijn al best veel initiatieven om schoolpleinen groener te maken en meer te gebruiken als buitenleslokaal. Volgens haar valt er nog wel een slag te maken. Elk kind zou recht moeten hebben op een klimboom op het schoolplein, betoogde ze, en niet een geschilderde boom op de muur met een basketbalnet.

Natuurlijk kapitaal

In Zeeland wordt volop ingezet op het 'vermarkten' van de natuur, gaf Durk Jan Lagendijk van de provincie Zeeland aan. Het kapitaal ligt voor het oprapen, betoogde hij. De provincie wil de Zeeuwse natuur nog beter zichtbaar en beleefbaar maken voor mensen. Een student, vogelaar, badgast of marinier die in Zeeland wil gaan wonen, kijken elk met een 'andere bril' naar de Zeeuwse natuur.

Natuur- en milieueducatie

In Zeeland zijn veel partijen bezig met natuur én met natuur- en milieueducatie. Marten Hemminga van Het Zeeuwse Landschap stelde dat natuur- en milieueducatie enorm belangrijk is om draagvlak te creëren voor natuur. ,Een basale kennis van de natuur helpt ons begrijpen dat wij leven in de bedding van de natuur." Natuur zorgt er bovendien voor dat het welzijn van de mensen positief wordt beinvloed, dat 'de bevolking zich beter gaat voelen'. ,,Die combi levert draagvlak op voor de natuur.""

Daphne Teeling,directeur van IVN Zeeland noemde NME een belangrijk beleidsinstrument voor provincie en gemeenten. Als kinderen en volwassenen leren van de natuur, dragen zij zorg voor een duurzame leefomgeving. ,,Elk kind verdient het om met natuur in contact te komen en op te groeien met natuur. En elke volwassene ook." Zij pleitte voor meer samenwerking op het gebied van NME, samen met partners in de zorg, recreatie en bedrijfsleven. ,,Als we samen dromen vastpakken, komen we verder dan ieder voor zich.''

Afscheid Rita de Ligt-van der Zee

Na het symposium was er gelegenheid om afscheid te nemen van Rita de Ligt-van der Zee. Zij zette zich meer dan 25 jaar in voor IVN Zeeland. Bij haar afscheid kreeg ze het tijdschrift Naturita overhandigd: een magazine over NME in Zeeland door de jaren heen, over de vele projecten waar Rita bij betrokken was en de vele mensen met wie ze heeft samengewerkt.

Presentaties

Mark Mieras:

Beetje natuur grote invloed

Carlien Nijdam:

Jammer dat er op het schoolplein geen klimboom is

Kinderopvang Deense stijl: in het bos

Naturita

De filmregistratie van het symposium volgt nog!