Zeeland
Natuur in de Buurt
dinsdag09okt2018

Gezocht: Tiny Forest initiatiefnemers en locaties in Zeeland

9 oktober, Goes – Vandaag tekenden vijf Zeeuwse gemeenten en IVN Natuureducatie de samenwerkingsovereenkomst voor de aanleg van 6 Tiny Forests in Zeeland, minibossen ter grootte van een tennisbaan. Geïnteresseerden kunnen zich nu aanmelden als initiatiefnemer en mogelijke locaties aandragen. Als initiatiefnemer plant en onderhoud je het minibos samen met andere buurtbewoners, de gemeente, een school en natuurorganisatie IVN. Meld jouw team aan op www.ivn.nl/tinyforest/initiatiefnemer.

Samenwerkingsovereenkomst Tiny Forest Zeeland

Op de foto van links naar rechts: Gemeente Terneuzen: wethouder van Assche - Gemeente Noord-Beveland: wethouder Schenkelaars - Gemeente Goes: wethouder van der Reest - Gemeente Middelburg: wethouder Dekker - Gemeente Borsele: wethouder Witkam – IVN Natuureducatie: regiodirecteur Daphne Teeling

Wat is een Tiny Forest?

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur. Buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek of organiseren hier de buurtbarbecue. Een minibos in de buurt zorgt bovendien voor verkoeling op warme dagen, meer biodiversiteit en waterberging bij zware regenval.

Een Tiny Forest in jouw buurt?

Het samenwerkingsverband van de Zeeuwse gemeenten; Goes, Noord Beveland, Borsele, Middelburg en Terneuzen is geselecteerd als één van de eerste twaalf Tiny Forest partners. Deze winter wordt het eerste Tiny Forest aangeplant in Zeeland. Voor 2021 volgen er nog vijf minibossen. De gemeente doet dit niet alleen. Hier is het enthousiasme en initiatief uit de buurt voor nodig. Het bos wordt immers van en voor de buurt en de naburige school.

Word initiatiefnemer!

Wil jij als initiatiefnemer aan de slag om samen met een team een Tiny Forest te realiseren in jouw buurt? Als Tiny Forest initiatiefnemer doe je ervaring op en helpt IVN je waar nodig. Voordat een Tiny Forest wordt toegewezen, checkt IVN jouw plan aan de hand van selectiecriteria. Belangrijk is bijvoorbeeld dat het plan wordt gedragen door een aantal personen en niet door jou alleen. Schrijf, teken of knutsel een plan en meld je team aan op www.ivn.nl/tinyforest/initiatiefnemer.

Doel: 100 Tiny Forests in vier jaar

Door verstedelijking, digitalisering en ons drukke bestaan is de kloof tussen mens en natuur groter dan ooit. IVN werkt aan een wereld waarin contact tussen mens en natuur vanzelfsprekend is. Een Tiny Forest is bij uitstek geschikt om mens en natuur te verbinden. IVN wil dat elke buurt zijn eigen minibos krijgt, zo komt de natuur in steden steeds dichterbij. Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van 1,85 miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij.