Zeeland
Natuur in de Buurt
donderdag23jan2020

Gezocht: initiatiefnemers en locatie Tiny Forest Middelburg

Samen met de gemeente Middelburg leggen we eind dit jaar een Tiny Forest aan. Maar waar gaan we dat doen, en met wie? Tot half maart kun je je aanmelden als initiatiefnemer, en suggesties doorgeven voor een geschikte locatie in jouw buurt. Als initiatiefnemer plant en onderhoud je het minibos samen met andere buurtbewoners, de gemeente, een school en IVN.

Wat is een Tiny Forest?

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur. Buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek of organiseren hier de buurtbarbecue. Een minibos in de buurt zorgt bovendien voor verkoeling op warme dagen, meer biodiversiteit en waterberging bij zware regenval.

Een Tiny Forest in jouw buurt?

Wethouder Chris Dekker van Middelburg is duidelijk: “Ik vind het belangrijk dat iedereen de natuur waardeert en dichtbij huis de rijkdom ervan kan beleven. Minder stenen en meer groen in onze leefomgeving maakt ons gezonder en gelukkiger.”

We zijn dan ook blij dat het samenwerkingsverband van de Zeeuwse gemeenten; Goes, Noord Beveland, Borsele, Middelburg en Terneuzen is geselecteerd als één van de eerste twaalf Tiny Forest partners. Het minibos in Middelburg wordt eind dit jaar aangeplant. De gemeente doet dit niet alleen. Hier is het enthousiasme en initiatief uit de buurt voor nodig. Het bos wordt immers van en voor de buurt en de naburige school.

Word initiatiefnemer!

Wil jij als initiatiefnemer aan de slag om samen met een team een Tiny Forest te realiseren in jouw buurt? Als Tiny Forest initiatiefnemer doe je ervaring op en IVN helpt jullie waar nodig. Voordat een Tiny Forest wordt toegewezen, checkt IVN het plan aan de hand van onderstaande selectiecriteria.

  • De locatie heeft draagvlak in de wijk
  • Er is een basisschool of BSO op loopafstand
  • De locatie is 200 tot 400 m2 groot en tenminste 4 meter breed
  • Op de locatie mogen bomen zo hoog groeien als ze zelf willen
  • De locatie is gelegen in een woonwijk
  • De locatie is (semi)openbaar toegankelijk

Belangrijk is bijvoorbeeld dat het plan wordt gedragen door een aantal personen. Je moet dus een team om je heen verzamelen. Schrijf, teken of knutsel samen een eenvoudig plan en meld je team aan op www.ivn.nl/tinyforest/initiatiefnemer.