Zeeland
Recreatie
vrijdag13okt2017

Beleef de delta

De Zuidwestelijke Delta is een prachtig stuk Nederland, boven en onder de waterlijn. Jaarlijks trekt het gebied een kleine 1,7 miljoen Nederlanders en ruim 1,3 miljoen buitenlanders. Het unieke landschap dat gevormd is door het water biedt een scala aan recreatieve mogelijkheden. Recreatie- en horeca-ondernemers voelen zich betrokken bij hun gebied en vormen de spreekbuis naar de recreant. Honderden zijn opgeleid als IVN Gastheer van het Landschap.

Van Haringvliet tot Zwinstreek

Deze gastheren zijn te vinden in een zestal gebieden: Haringvliet (Zuid-Holland), Waterpoort (Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland),  Grevelingen (Zuid-Holland en Zeeland), Kop van Schouwen, Oosterschelde en ’t Zwin (alle drie Zeeland).

Om eigen inwoners en recreanten nog meer te betrekken bij hun eigen leef- of verblijfsomgeving organiseert IVN in vijf van deze gebieden beleefweekenden en -weken. Hierin spelen de Gastheren van het Landschap een belangrijke rol.

Beleefweken

Het fenomeen beleef'week' is 9 jaar geleden begonnen in Nationaal Park Oosterschelde, met één dag en twee activiteiten in september. Langzaam is dit uitgegroeid naar een hele week met meer dan 60 activiteiten. Gastheren maken verbinding met bestuurders, terreinbeheerders, vrijwilligers en natuurlijk met elkaar om gasten alle facetten van het gebied te laten ervaren en beleven.

In de herfstvakantie staat de Grevelingen voor de vierde keer vol van activiteiten. Het Haringvliet heeft zijn tweede succesvolle weekend net achter de rug. Dit jaar was het eerste beleefweekend rond de langste dag in Waterpoort. De beleefweek in ’t Zwin werd eind september voor het eerste georganiseerd. Je kunt wel zeggen dat het bruist en de Zuidwestelijke Delta!