Zeeland
Kind & Natuur
dinsdag03apr2018

79 Scholen doen mee met Nationale Buitenlesdag

Op dinsdag 10 april is de derde editie van de Nationale Buitenlesdag. Een initiatief van Jantje Beton en IVN. Een groot aantal leerlingen op basisscholen krijgen die dag minimaal één les buiten. Een uitdagende buitenles stimuleert beweging. De combinatie van natuurlijk daglicht en frisse buitenlucht zorgt er eveneens voor dat kinderen zich uiteindelijk beter kunnen concentreren in de klas. Uit nieuw onderzoek van DUO onder 1000 leerkrachten blijkt nu ook dat leerkrachten vaker naar buiten willen en gaan.

In Zeeland zijn er 202 basisscholen. Daarvan doen er 79 mee aan de Nationale Buitenlesdag op dinsdag 10 april. In 2017 waren dit er nog 67. De stijging van het aantal deelnemende scholen past in een landelijke trend waarbij er steeds meer aandacht komt voor les buiten het klaslokaal. Naast buitenlessen die georganiseerd worden door scholen, bieden natuurorganisaties zoals Nationaal Park Oosterschelde deze dag ook verschillende scholen buitenlessen aan. De leerlingen komen daardoor op een actieve manier meer te weten over de Zeeuwse Natuur. 

De scholen die zich in Zeeland hebben aangemeld voor de Nationale Buitenlesdag ontvangen bovendien een fruitstruik, vanuit samenwerkingsverband de Zeeuwse Natuur, als extra stimulans om de leerlingen nog vaker een buitenles te geven.

Nationale Buitenlesdag

Met de Nationale Buitenlesdag willen Jantje Beton en IVN leerkrachten stimuleren om meer naar buiten te gaan. Niet alleen om buiten te spelen, maar juist ook om buiten te leren. Buitenlessen hebben als doel om leren te bevorderen, beweging en samenwerken te stimuleren en de motivatie en het welzijn van kinderen te vergroten. Dit jaar hebben zich opnieuw meer scholen aangemeld dan vorig jaar; steeds meer scholen en ook beleidsmakers zien de toegevoegde waarde van buitenles en gaan ermee aan de slag.

Buitenlessen steeds populairder onder leerkrachten

DUO heeft 1000 leerkrachten gevraagd naar hun ervaringen rond buitenlessen. Daaruit blijkt dat 89% vaker buitenles wil geven. Daarbij verwacht 92% (op lange termijn) leeropbrengsten bij kinderen. Van de leerkrachten is 75% van mening dat buitenles een meerwaarde biedt ten opzichte van alleen binnen lesgeven. Buitenlessen zijn leuk, leerzaam én laagdrempelig en in de praktijk leidt dat dan ook tot steeds meer buitenles  voor kinderen tijdens schooltijd. Van alle leerkrachten geeft 30% inmiddels minimaal een keer per maand buiten les.