Utrecht
IVN
donderdag20jun2019

Veertien nieuwe natuurgidsen bij IVN De Ronde Venen & Uithoorn

Na een opleiding van anderhalf jaar mogen veertien streekgenoten zich IVN Natuurgids noemen. Tijdens een feestelijke bijeenkomst op zaterdag 15 juni in het Spoorhuis in Vinkeveen werd hen door het opleidingsteam van de IVN De Ronde Venen & Uithoorn het landelijk erkende diploma natuurgids uitgereikt.

Begin januari 2018 startte de opleiding met 19 cursisten, waarna achtereenvolgens de onderwerpen planten, dieren, ecologie en landschap werden behandeld. Naast tweewekelijkse cursusavonden stond elke maand een excursie op zaterdagochtend op het programma. De cursisten verdiepten zich en verwonderden zich, leerden over de natuur zoals deze in onze omgeving te vinden is.

Aan de slag

De cursisten maakten kennis met de grote verscheidenheid aan vogels in de Waverhoek, bestudeerden paddenstoelen in Breukelen, roeiden en deden kennis op over de Botshol. Er werden wilgen geknot o.l.v. de knotgroep Uithoorn, maar ook gidsvaardigheden geoefend op de Boterwal in Nieuwer Ter Aa en in de tuin van Bram de Groote in Uithoorn. “Hoe organiseer je een excursie, hoe promoot je deze en hoe begeleid je een groep tijdens een excursie”. Dat dit allemaal mogelijk werd, kwam vooral door de inzet van de vrijwilligers van IVN in de vorm van mentorschap, docent en/of excursieleider.

Volgen van de vier seizoenen

De rode lijn in de opleiding was het gedurende vier seizoenen volgen van een natuurgebied(je) naar keuze in de eigen omgeving van de cursist. Na de belevenissen in een verslag beschreven te hebben, gaven de cursisten als afsluiting van hun opleiding een excursie op hun onderzoeksterrein. Al het geleerde werd hier in de praktijk gebracht en getoetst.

Nieuw ontdekte natuurplekjes

Dan blijkt hoeveel fantastische natuur er in de Ronde Venen, Uithoorn en directe omgeving te vinden is: zoals de eerder genoemde Waverhoek en de Groene Jonker, maar wie kent het landje van Haak in de Kwakel, het Pietersenpad in Woerdense Verlaat, of de Klarenbeek bij Abcoude of Lusthof de Haeck bij de Nieuwkoopse plassen?

Feestelijke uitreiking

Tijdens de diploma-uitreiking werden de ervaringen met de opleiding gedeeld met elkaar, de nieuwe natuurgidsen gaven aan zich verrijkt te voelen in hun natuurbeleving, dat zij nu met een veel scherpere en ook andere blik naar de natuur kijken. Ook het opleidingsteam van IVN werd door de cursisten in het zonnetje gezet voor hun belangeloze inzet voor de opleiding.

Actief binnen de afdeling

De nieuwe natuurgidsen blijven actief bij het IVN, waar zij bijvoorbeeld roei-excursies in de Botshol organiseren, lezingen mogelijk maken of zich aansluiten bij werkgroepen als de winterwandelingen, de vogel- en plantenwerkgroep of het helpen in de NME tuin.

Meer weten over IVN De Ronde Venen & Uithoorn?