Utrecht
Natuur in de Buurt
donderdag04okt2018

Tiny Forest cursus bij afdeling Vecht en Plassen

Afdeling Vecht en Plassen organiseert ieder voor- en najaar een natuurcursus met uiteenlopende onderwerpen. Eén van de thema's die eind september aan bod kwam was Tiny Forests.

Theorieavond

Tijdens de theorieavond werd ingegaan op het ontstaan en het belang van Tiny Forests in Nederland. Cursisten mochten meedenken hoe je verschillende doelgroepen kunt betrekken bij Tiny Forests. Het enthousiasme was groot en er kwamen fantastische ideeën uit, bijvoorbeeld om ook ouderen mee te nemen naar Tiny Forests. Ook werden er ideeën genoemd voor potentiële geschikte locaties in gemeente Utrecht, die partnergemeente van Tiny Forest geworden is. 

Excursie 

Om mensen de Tiny Forests ook ècht te laten ervaren was de bijbehorende excursie naar de twee bestaande Tiny Forests in Utrecht: Muziekplein en de Cremertuin. Omdat de excursie tijdens de bodemdierendagen was, hebben de cursisten het bodemleven van beide Tiny Forests onderzocht. Met zoekkaarten en loeppotjes in de aanslag werden vele soorten ontdekt, waaronder wormen, pissebedden, slakken, duizendpoten en zelfs spitsmuizen: een mooi bewijs dat Tiny Forests bijdragen aan biodiversiteit in de stad! 

Wil je meer informatie of heb je vragen over het Tiny Forest project in Utrecht? Neem contact op via l.postma@ivn.nl