Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

De Utrechtse Heuvelrug ligt op een stuwwal ontstaan in de voorlaatste ijstijd. De heuvelrug is één en al bos waar gewandeld of gefietst kan worden. Er zijn heidevelden met vennetjes, stuifzanden en uiterwaarden. Hier is veel aan cultuurhistorie te vinden, zoals grafheuvels, oude engen, tabakscultuur, landgoederen en kastelen. Met geluk zie je een das of een zeldzame boommarter.

IVN is in Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug verantwoordelijk voor de (coördinatie en een groot deel van de uitvoering van de) communicatie- en educatie-activiteiten. Het Nationaal Park investeert in verschillende netwerken, zoals ook het Gastherennetwerk.