Overijssel
IVN
woensdag17okt2018

Terugblik Groene Loper-conferentie

gl1De Loper Draait Door met aan tafel Wim Schluter, tafeldame en gedeputeerde Hester Maij in gesprek met ambtenaren, vrijwilligers en andere betrokkenen. Foto: Mieke Souman

In de afgelopen vier jaar hebben negen Groene Lopers uit Overijssel zich met passie ingezet voor lokale, groene initiatieven. Afgelopen donderdag 13 december werd er in Deventer teruggeblikt op deze bloeiende periode. De Groene Lopers hebben in deze tijd allerlei buurtinitiatieven geïnitieerd, gestimuleerd en verbonden, om zo met elkaar een groene(re) leefomgeving te creëren.

Vier jaar in beeld en het Groene Loper café

Dagvoorzitter Wim Schluter opende de ochtend, waarbij hij direct van de gelegenheid gebruik maakte om betrokken mensen bij de Groene Loper te vragen naar hun rol. Hierna volgde het Groene Loper café. Hierin kregen alle bestaande Groene Lopers de mogelijkheid om anderen te inspireren met hun ervaringen. De belangstelling van de ambtenaren en andere geïnteresseerden was groot. Zo groot zelfs, dat ze regelmatig niet weg te slaan waren wanneer de bel ging om te wisselen.

De Loper Draait Door

Na het Groene Loper café gingen we aan tafel voor De Loper Draait Door, met gedeputeerde Hester Maij als tafeldame. In twee sessies is er met verschillende partijen (ambtenaren, waterschappen, vrijwilligers e.d.) gesproken over ervaringen en de toekomst van de Groene Loper. Een prachtig en toepasselijk muzikaal intermezzo werd verzorgd door Vera Bon.

Hoe gaan we verder?

Dat er tijdens deze bijeenkomst werd terug geblikt op de afgelopen vier jaar, betekent niet dat dit het einde is voor de Groene Loper. Integendeel: het smaakt naar meer! De aanwezige ambtenaren en andere geïnteresseerden zijn volop geïnspireerd geraakt om zich in te zetten voor lokale groene initiatieven. Als kers op de taart werd er een winnaar uitgeroepen met het beste groene idee. Gedeputeerde Hester Maij koos het verrassende plan van Gerrit Maring: de bomen guerrilla, het stiekem planten van bomen in de openbare ruimte. De prijs? Een voucher ter waarde van 500 euro om zijn plan te ondersteunen.

gl

Gerrit Maring won met zijn ludieke, groene idee ‘bomen guerrilla’ een voucher ter waarde van 500 euro voor het realiseren van zijn idee. Foto: Mieke Souman

Het uitgebreide versie van de conferentie lees je op de website van www.jij&overijssel.nl. Het fotoverslag bekijk je hier.