Overijssel
IVN
woensdag29aug2018

Netwerkbijeenkomst Groene Schoolpleinen

Wil jij helpen bij het vergroenen van de schoolpleinen in Overijssel? Dan ben je op 12 september in de middag van harte welkom bij de netwerkbijeenkomst Groene Schoolpleinen Overijssel.

Alle schoolpleinen in Overijssel groen in 2025 Samen met haar groene partners heeft provincie Overijssel de ambitie uitgesproken om ervoor te zorgen dat alle schoolpleinen in Overijssel in 2025 groen zijn. Stichting Springzaad, Natuur en Milieu Overijssel en IVN Overijssel willen de komende jaren samen met de provincie en andere partners scholen ondersteunen in dit proces. Meer informatie over deze mooie plannen zijn binnenkort te vinden op www.groeneschoolpleinenoverijssel.nl

Wij kunnen dit niet alleen


Graag bouwen wij de komende periode een netwerk op met ervaringsdeskundige en kennishouders die kunnen bijdragen aan dit traject. Want, wij kunnen dit niet alleen! 

We zijn op zoek naar ervaringsdeskundigen, ontwerpers van groene schoolpleinen, experts in buiten lesgeven, scholen die als ambassadeur willen optreden, hoveniers en naar alle anderen die een steentje bij willen dragen aan het vergroenen van de Overijsselse schoolpleinen. 

Programma 12 september

Wij lichten toe hoe het vergroeningstraject er in grote lijnen uitziet en wat hierin de rol  kan zijn van jou en anderen uit het netwerk. Ook krijgen we graag jouw input om verder invulling te geven aan het traject.

Aanmelden Is dit iets voor jou? Ben jij een ervaringsdeskundige, ontwerper, hovenier, directeur, leerkracht of ouder van een basisschool met een groen schoolplein? Kom dan naar deze eerste Netwerkbijeenkomst Groene Schoolpleinen Overijssel!

Je kunt je hier aanmelden. Geef graag in het formulier aan wat jouw ervaring is en bijdrage kan zijn. 

Natuur voor elkaar

Het vergroenen van schoolpleinen is één van de acties van de uitvoering van het koersdocument ‘Natuur voor Elkaar’ dat met diverse partners is opgesteld. Groen speelt een belangrijke rol bij de cognitieve, motorische en sociale ontwikkeling van kinderen. Daarom willen we kinderen meer in aanraking brengen met groen, om daar te spelen en te leren. Waar kan dit beter dan op het eigen schoolplein! Doe jij ook mee?

Neem contact op met Maartje Langeslag of Sylvia Neutel via groeneschoolpleinen@ivn.nl of 06 33 58 67 58 (Maartje) / 06 45 51 28 47 (Sylvia).