Overijssel
Biodiversiteit
donderdag01jun2017

Geïnspireerde startbijeenkomst Tiny Forest Zwolle

Zwolle krijgt een Tiny Forest! Daarmee komt het eerste Tiny Forest van Overijssel in Zwolle te staan. Op 23 mei hadden buurtbewoners, scholen en andere geïnteresseerden de mogelijkheid om mee te denken over het Tiny Forest tijdens de startbijeenkomst in kindcentrum de Paperclip.

Een Tiny Forest is een klein, dichtbegroeid bos ter grootte van een tennisbaan. Door zorgvuldige voorbereiding van de grond en de grote plantdichtheid groeit het bos snel en kent het een grote biodiversiteit. De plantmethode voor Tiny Forests komt uit India, maar inmiddels worden er in steeds meer landen dergelijke kleine bossen geplant in steden.

Een Tiny Forest biedt kinderen en buurtbewoners de kans om nauw betrokken te zijn bij de groei van het bos. Ze mogen de bomen zelf planten en helpen bij het onderhoud. Zo kunnen ze hun ‘eigen’ bomen zien groeien en ontstaat er een prettige groene plek voor hen in de wijk. Met behulp van het Tiny Forest lesmateriaal krijgen kinderen boeiende lessen over het bos, lessen waarin ze veel zelf mogen ontdekken en ervaren. In het aangrenzende buitenlokaal kunnen leerkrachten les geven, leerlingen hun musical opvoeren en buurtbewoners elkaar ontmoeten en activiteiten organiseren.

Plantdag Zwolle

De startbijeenkomst trok een divers publiek: van geïnteresseerde buurtbewoners, welzijnswerkers en gemeente Zwolle tot IVN Zwolle, Groene Welle en Landschap Overijssel. Ook waren er medewerkers van de groene kinderopvang en de nabij gelegen scholen De Boxem, De Paperclip en Het Festival. Het was een afwisselende avond vol inspiratie. Er werd gebrainstormd over de vraag: hoe kunnen we kinderen, scholen, bso’s, buurtbewoners en bedrijven betrekken bij dit bos? Hoe maken we het een bos waar je met elkaar graag komt en waar je goed voor wilt zorgen? Dit leverde vele ideeën op, bijvoorbeeld over activiteiten in het buitenlokaal. De deelnemers bleken graag bereid mee te helpen aan het Tiny Forest, bijvoorbeeld door gereedschap beschikbaar te stellen voor de aanplant, of door leerkrachten te ondersteunen bij het lesgeven in het bos.

Op de vraag wat deelnemers het belangrijkst vinden aan Tiny Forest Zwolle, waren de meeste deelnemers het met elkaar eens: het is waardevol omdat mensen betrokken raken bij de natuur én omdat het mensen bij elkaar brengt. “Meer biodiversiteit”, “brede betrokkenheid” en “meer reuring in de buurt” werden als redenen genoemd om het Tiny Forest Zwolle te steunen.

Eén ding is duidelijk: er is volop enthousiasme en inspiratie om samen een mooie plek te maken van Tiny Forest Zwolle.

Wil je ook meedenken en/of meehelpen? Hartstikke fijn! Neem dan contact op met Maartje Langeslag van IVN Overijssel, via m.langeslag@ivn.nl. Op www.ivn.nl/tiny-forest-nl vind je meer informatie over Tiny Forest Nederland.