Noord-Holland
Schone Rivieren
donderdag24sep2020

Opruimactie en rivierexpedities IJ-oevers

Een groep van ca. 40 groene Amsterdammers heeft afgelopen zaterdag, tijdens de World Clean Up Day, zwerf- en drijfvuil langs de IJ-oevers opgeruimd. In totaal zijn er bijna 60 vuilniszakken gevuld met afval dat anders ’t IJ zou vervuilen. De opruimactie met rivierexpedities werd georganiseerd door IVN Natuureducatie vanuit het programma Schone Rivieren. Tijdens de rivierexpedities was er zowel aandacht voor plasticvervuiling, als bijzondere natuur- en landschapswaarden langs de oevers.

De IJ-expeditie vormde de aftrap van het programma ‘Schone Rivieren’ in de provincie Noord-Holland waarbij naast ’t IJ ook het Noordzeekanaal aandachtsgebied is. Naast IVN zijn de Plastic Soup Foundation en Stichting De Noordzee betrokken bij dit programma dat als doel heeft om in 2030 tot plasticvrije rivieren te komen. De aanpak bestaat uit 4 O’s: opruimen, onderzoeken, ontdekken en oplossen. De IJ-expeditie was vooral gericht op opruimen en ontdekken. Vervolgstappen zijn het opzetten van een onderzoeksprogramma waarbij de resultaten o.a. gebruikt zullen worden voor lobby tegen plasticvervuiling.

Meer informatie? Neem contact op met: Paul de Dooij, riviercoördinator Noord-Holland (E:p.de.dooij@ivn.nl T: 06-14159611).