Noord-Holland
IVN
donderdag10nov2016

Hoe betrek je vluchtelingen en asielzoekers bij natuur?

Workshop nieuwe doelgroepen: vluchtelingen
 

Datum: donderdag 8  december 2016
Tijd: 14.00-16.00 uur (aansluitende werksessie tot 17.00 uur)
Locatie: Wereldtuin (Bij café Belcanto, het voormalig belastingkantoor)
Adres: Surinameweg 2, Haarlem

Inspiratie en handvatten

Deze workshop biedt handvatten en inspiratie om op duurzame wijze vluchtelingen en asielzoekers te betrekken bij activiteiten van bijvoorbeeld terreinbeheerders en IVN. Heb je ideeën, maar zit je met vragen als ‘hoe laat je deze doelgroep kennismaken met het aanbod van vrijwilligerswerk en recreatief aanbod in de natuur? Hoe bekostig je e.e.a. en wat is precies je doelstelling wanneer je deze doelgroep wilt bereiken?’
Kom naar deze workshop en stel deze vragen aan de sprekers of asielzoekers/vluchtelingen die in de Wereldtuin werken.

Programma met ervaringsdeskundigen

Mirjam Rentema (De Wereldtuin/ VluchtelingenWerk Nederland)  en Bernice Boermans (Stem in de stad) delen hun ervaring met het betrekken van vluchtelingen/ asielzoekers bij activiteiten. Ervaringen en lessen uit de lopende pilot i.s.m. IVN Zuid-Kennemerland komen aan bod. Marieke Stopel (Pharos) vertelt de landelijke ins en outs rond vrijwilligerswerk voor vluchtelingen.

Direct samen aan de slag

Aansluitend gaan we meteen aan de slag. We smelten vraag en aanbod samen en werken direct mogelijkheden uit, zoals excursies, (recreatief) werken in de natuur en handreikingen met tips. We werken ook direct aan de ontwikkeling van de nieuwe cursus ‘Kennismaken met de natuur in Nederland’ aan de hand van initiatieven en ideeën die tijdens de workshop naar voren zijn gekomen.

Voor wie?

Deze workshop is voor vrijwilligers, IVN-ers, werknemers van terreinbeheerders, vluchtelingenorganisaties en welzijnsorganisaties en geïnteresseerden.

Aanmelden

Aanmelden kan per mail of telefoon via Corine Ilić- Emmelkamp: c.emmelkamp@ivn.nl of T: 06 46742300

Details programma

Tijd

Programmaonderdeel

Spreker

14.00-14.15

Welkom en voorstelronde

Corine Ilić (IVN)

14.15-14.30

Inleiding ‘Intercultureel werken’

Mirjam Rentema

14.30-15.00

Landelijke trends vrijwilligerswerk voor vluchtelingen

 

Marieke Stopel (Pharos)

15.00- 15.30

Ervaringen met activiteiten in de natuur

Bernice (Wereldhuis/Stem in de Stad), Mirjam Rentema (Wereldtuin/ Vluchtelingen Werk Noordwestholland) en IVN Zuid-Kennemerland

15.30-16.00

Vraag & aanbod
Welke ideeën hebben deelnemers en wat is er nodig om dit te realiseren? Welke tips krijgen we van ‘de doelgroep’; de asielzoekers en vluchtelingen die in de Wereldtuin werken?

 

 

16.00-17.00

Werksessie (voor wie plannen wil uitwerken)

Samen brengen van ideeën (mogelijkheid voor deelnemers om samenwerkingsplannen te maken)

o.l.v. IVN