Noord-Holland
Natuur in de Buurt
donderdag04okt2018

Feestelijke ondertekening Tiny Forest partnergemeente Uithoorn

Op donderdag 4 oktober ondertekenden IVN Natuureducatie, Gemeente Uithoorn en andere betrokken partijen op feestelijke wijze een samenwerkingsovereenkomst voor de aanleg van vier Tiny Forests. In augustus maakte IVN bekend dat Uithoorn één van de twaalf partnergemeenten is. 

Tiny Forests als onderdeel van het ‘Legmeerbos’

De gemeente diende samen met initiatiefnemer Buurtbeheer De Legmeer de aanvraag in. Buurtbeheer De Legmeer wil Tiny Forests aanleggen als onderdeel van een groter project: het Legmeerbos. Hiervoor worden groene gebieden in en rond de wijk Legmeer met elkaar verbonden door wandel- en fietspaden. Het Legmeerbos wordt een aaneenschakeling van bestaande en nieuwe afwisselende natuurgebiedjes, waaronder dus enkele Tiny Forests.  

Ondertekening bij kinderopvang Solidoe

Het eerste Tiny Forest zal samen met kinderopvang Solidoe worden uitgevoerd. Zij kunnen in de toekomst van de natuur leren in hun eigen Tiny Forest. Op de Brede School Legmeer in Uithoorn, waar Solidoe onderdeel van uitmaakt is de samenwerking ondertekend door Petra Schut (Regiodirecteur IVN Noord-Holland en Utrecht), Hans Bouma (Wethouder bij de gemeente Uithoorn), Marga Moeijes (voorzitter Buurtbeheer De Legmeer) en Monic van Diemen (Directeur Kinderopvang Solidoe). Alle partijen en veel kinderen van Solidoe deden een handje aarde bij een jonge boom voor een vruchtbare samenwerking. Dit boompje zal in het eerste Tiny Forest geplant worden. Door de gemeente wordt momenteel gezocht naar de meest geschikte locatie van het eerste Tiny Forest met als doel om dit bos in november samen met kinderen van Solidoe te planten.