Noord-Holland
Overig
woensdag29mrt2017

Betrekken bij Groen Fonds

45.000 euro voor steun aan groene vrijwilligers

De provincie Noord-Holland vindt vrijwilligerswerk in de natuur erg belangrijk en stimuleert dit in 2017 met een bedrag van € 45.000. Van 15 maart 2017 tot 12 april 2017 kunnen organisaties, vrijwilligersgroepen en vrijwilligers een aanvraag doen bij het fonds ‘Betrekken bij Groen’. Het project moet betrekking hebben op natuurbeheer en/of natuur- en milieueducatie.

Voorwaarden en wensen

De projecten moeten voldoen aan enkele voorwaarden. Ze moeten aantoonbaar de betrokkenheid van mensen bij natuur of vrijwilligerswerk vergroten. Dit kan bijvoorbeeld blijken uit deelname aan actief beheer van natuurterreinen, meedoen aan scholing of iets anders waaruit draagvlak voor het project blijkt. Ook moet het project positieve gevolgen hebben voor natuur of biodiversiteit. Projecten die innoverend zijn, nieuwe samenwerkingsverbanden creëren of mensen tussen de 18 en 35 jaar betrekken, krijgen van de jury voorrang.  

Jury

De jury bestaat uit vertegenwoordigers van de Terreinbeherende Organisaties in Noord-Holland (TBO). De samenwerkende TBO’s voeren het programma ‘Betrekken bij Groen’ uit. Zij zorgen voor de inschrijvings- en selectieprocedure van het fonds. Dit zijn de partijen achter TBO: Amsterdamse Bos, Goois Natuurreservaat, IVN Noord-Holland, Landschap Noord-Holland, Natuur en Milieufederatie, Natuurmonumenten, PWN, Recreatieschap Noord-Holland, Staatsbosbeheer en Waternet. Wilt u meer informatie over de voorwaarden en de inschrijving van het ‘Betrekken bij Groen Fonds’? Neem dan contact op met de TBO via Tetje Falentijn, Landschap Noord-Holland,t.falentijn@landschapnoordholland.nl.  

 

Voorbeelden van projecten die in 2016 geld uit het Betrekken bij Groen Fonds kregen

 • Kinderen legden stinsenplanten aan in het bos van de Waarderhout in Heerhugowaard.
 • In Amsterdam bezochten vrijwilligers van Kind en Dier zieke kinderen met cavia’s.
 • Bewoners van Scorlewald in Schoorl werden gastheer/dame in de Schaapskooi van Bergen.
 • In de Tuin van Kapitein Rommel in Castricum kregen kinderen les in het maken van natuurproducten uit de tuin.
 • Met Groen en Schoon verzamelden leerlingen in het Vondelpark afval verwerkten ze dit met een 3D printer tot kunst.
 • De Helderse Vallei nodigde leerlingen van het Voortgezet Onderwijs in Den Helder uit om te komen werken in de natuur.
 • Natuurcentrum Schalkwijk in Haarlem gaf kwetsbare ouderen een groene dagbesteding.
 • Ouders en kinderen van speeltuin de Springplank in Castricum maakten hun speeltuin groener met een moestuin en vogelhuisjes.
 • Vrijwilligers van Groei en Bloei in Amsterdam Zuidoost leidden vrouwen op om eenzame ouderen en alleenstaanden te helpen (moes)tuinieren.
 • Stadsboerderij Osdorp wierf vrijwilligers voor het onderhoud van de tuin en de ontvangst van bezoekers.
 • NOZOS en de Vleermuisopvang ontwikkelden samen een certificaat voor historische panden die vleermuisvriendelijk worden gerenoveerd.