Noord-Holland
IVN
Op
woensdag27mei202013:15

Dialoogdag 2020

- met Matthijs Schouten

Op woensdag 27 mei is de jaarlijkse Dialoogdag voor groene vrijwilligers in de provincie Noord-Holland. Een moment om elkaar te ontmoeten en om inspiratie te delen. Omdat een evenement op locatie momenteel niet mogelijk is hebben we besloten er een interactief webinar van te maken. Gedeputeerde natuur van Noord-Holland Esther Rommel verzorgt de aftrap en daarna gaan we met elkaar in gesprek aan de hand van 2 thema’s.

Thema 1: onze relatie met natuur en landschap.

Hoogleraar ecologie en filosofie Matthijs Schouten geeft een lezing over de verschillende grondhoudingen van mensen en culturen ten opzichte van de natuur. Hij ziet in zijn omgeving dat mensen nu, ten tijde van de coronacrisis, met andere ogen gaan kijken naar de natuur in hun buurt. Na de inleiding van Matthijs gaan we in kleine groepen met elkaar in gesprek. Waarom zoek jij de natuur op? Wat betekent het Noord-Hollandse landschap voor jou?

Thema 2: de toekomst van groen vrijwilligerswerk

Je kunt je bijna niet voorstellen wat de ruim 13.000 vrijwilligers die zich inzetten voor de Noord-Hollandse natuur jaarlijks voor elkaar krijgen. We staan hier graag even bij stil. Om vervolgens weer in kleine groepen met elkaar in gesprek te gaan. Welke ontwikkelingen zie jij in het groen vrijwilligerswerk? En hoe kunnen de natuurorganisaties, terreinbeheerders en de provincie het werk voor jou als vrijwilliger nog aantrekkelijker maken?

Je bent van harte welkom!

De toegang is gratis. We hebben plaats voor maximaal 150 deelnemers. 

Programma

13.15 Online inloop
13.30 Start programma deel 1: onze relatie met natuur en landschap
13.35 Opening door gedeputeerde Esther Rommel
13.40 Lezing door Matthijs Schouten
14.00 Dialoog in kleine groepen
14.20 Plenair ‘oogsten’
14.30 Pauze
14.45 Start programma deel 2: de toekomst van groen vrijwilligerswerk
14.45 Inleiding door IVN en Landschap Noord-Holland
15.00 Dialoog in kleine groepen
15.20 Plenair ‘oogsten’
15.30 Einde programma

 

Over Matthijs Schouten

Matthijs is een Nederlandse ecoloog en filosoof die in dienst is van Staatsbosbeheer. Hij heeft tevens een aanstelling als buitengewoon hoogleraar ecologie en filosofie van het natuurherstel bij de leerstoelgroep Natuurbeheer en Plantenecologie van Universiteit Wageningen. Ook is hij hoogleraar natuur- en landschapsbescherming aan de Universiteit van Cork.

De Dialoogdag wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Holland en georganiseerd door de samenwerkende natuurorganisaties en terreinbeheerders: Amsterdamse Bos, Goois Natuurreservaat, IVN Noord-Holland, Landschap Noord-Holland, Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, Natuurmonumenten, PWN, Recreatie Noord-Holland, Recreatieschap West-Friesland, Staatsbosbeheer en Waternet.


Aanmelden


Dialoogdag 2020

Algemene informatie

woensdag 27 mei 2020 - 13:00 tot 15:30
Contactpersoon: