Aanmelden verkiezingsdebat Provinciale Staten 13 maart 2019

Helaas is het maximaal aantal deelnemers behaald en kunt u zich niet meer aanmelden.

In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen organiseren natuur- en milieuorganisaties een verkiezingsdebat over een groen en gezond Noord-Holland. U bent welkom op 13 maart vanaf 19.30 uur in Pakhuis de Zwijger. De lijsttrekkers van verschillende partijen gaan met elkaar het debat aan, maar uw mening telt deze avond ook mee!

Steden blijven groeien, wegen staan vol. Om ons heen wordt steeds meer gebouwd: woonwijken maar ook bedrijventerreinen. Er is daardoor steeds minder ruimte voor groen. Tegelijkertijd recreëren veel mensen graag buiten. We genieten van landschap, van cultuur en van de natuur. Ook hebben we ruimte nodig voor verduurzaming, bijvoorbeeld voor duurzame energieopwekking. En we willen de afname van biodiveristeit ombuigen naar herstel. Kortom: opgaven te over!

  • Welke keuzes maken de politieke partijen?Meer ruimte voor wegen of natuur? Woningbouw binnenstedelijk of in het groen? Investeren in duurzame landbouw?
  • En welke rol speelt de provincie bij het betrekken van mensen bij natuur?
  • Hoe ziet de provincie Noord-Holland er over 10 jaar uit en welke prioriteiten stellen partijen?

Lijsttrekkers van diverse partijen gaan onder leiding van Arend de Geus in
debat. Aan het debat nemen in ieder geval deel: Dennis Heijnen (CDA), Adnan Tekin (PvdA), Zita Pels (GroenLinks), Amélie Strens (D66), Michel Klein (Christen-Unie), Anna de Groot (SP) en Fabian Zoon (Partij van de Dieren).

U kunt zich hieronder aanmelden om het debat op 13 maart bij te wonen.