Van Gogh Nationaal Park in oprichting

Vincent van Gogh liet zich inspireren door het Brabantse land. Het gebied waar hij inspiratie vond voor zijn schilderijen, daar komt het Van Gogh National Park. Het gebied omvat grote aaneengesloten natuurgebieden met bossen, heide, vennen en zandverstuivingen, een hoge biodiversiteit, een prachtig cultuurlandschap met authentieke dorpen, kleinschalig boerenlandschap, slingerende beken en populierenlanen. Het is dit landschap waardoor Vincent van Gogh zich liet inspireren in zijn werken, waar zijn erfgoed nog overal terug te vinden is en waar het landschap dat hij schilderde, ook nu nog in werkelijkheid kan worden beleefd. Diverse Brabantse partijen (overheden, bedrijven, organisaties en particulieren) waaronder IVN Natuureducatie, hebben de krachten gebundeld en werken samen aan de totstandkoming van het Van Gogh Nationaal Park.

Accepteer cookies

​IVN en het nationaal park

IVN zet zich landelijk voor alle nationale parken in Nederland in om via educatie in de brede zin van het woord, mensen te enthousiasmeren voor het behoud en bevordering van de natuur. Bij het Van Gogh Nationaal Park spreken ons de crossovers tussen kunst en natuur aan, zo kun je een hele brede groep mensen enthousiasmeren voor het gebied. Lees daar meer over in het interview met Renske Visscher, directeur IVN Regio Zuid.

Heb je zelf mooie voorbeelden van of ideeën voor kruisbestuiving tussen kunst, cultuur en natuur? Of wil je graag mee bouwen in Van Gogh Nationaal Park? Neem dan contact op met sr projectleider Wim Ruis, via w.ruis@ivn.nl of 088-500 3110.

Meer natuur

Van Gogh Nationaal Park moet een plek zijn voor boeren, voor economische groei, voor duurzaam toerisme, maar bovenal voor meer natuur. De steden en dorpen in het gebied liggen straks in het nationaal park en er is veel enthousiasme om het onderscheid tussen buurt en natuur te laten verdwijnen zodat mensen in steden en dorpen straks veel groener wonen dan nu het geval is.

Nationaal Park een plek voor iedereen

Er zijn al vele prachtige initiatieven (zie kaart hieronder) en samen bouwen we in de toekomst aan een Nationaal Park waar een plek is voor iedereen, van nieuwkomer tot oer-Brabander, van boer tot natuurorganisatie, van ondernemer tot kenniswerker, van jong tot oud. Een plek waar het bovendien ook erg goed wonen is voor alle planten, dieren en insecten.
We hopen dat de Brabanders trots zijn op het gebied en met ons mee willen bouwen. 

VGNP visual

Website van Van Gogh Nationaal Park.