Noord-Brabant
IVN
donderdag31jan2019

Dongen provinciale partner Tiny Forest

Eerste minibos komt in 's Gravenmoer 

Gemeente Dongen en IVN Natuureducatie hebben vandaag een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de aanleg van Tiny Forests. Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit jaar wordt het eerste minibos aangeplant in 's Gravenmoer. Dat gebeurt in samenwerking met de dorpsraad, basisschool de Wegwijzer, natuurvereniging Ken en Geniet en IVN Natuureducatie.

Bieslant

Het kleine bos wordt dit najaar aangeplant in het Bieslant. Hier ligt nu nog een hondenlosloopstrook. Deze strook krijgt in maart een nieuwe locatie en daarna volgt de aanleg van het Tiny Forest. De reeds aanwezige vlindertuin blijft behouden. Bij voldoende belangstelling volgen er meer minibossen in de gemeente Dongen.

Buurtbewoners bij elkaar brengen

IVN heeft als missie mensen weer in contact te brengen met natuur. Zij wil de komende jaren met steun van de provincie Noord-Brabant 28 Tiny Forests in de provincie realiseren en werkt daarin samen met gemeenten. In Brabant is de gemeente Dongen naast zeven andere gemeenten provinciale partner voor Tiny Forest. De gedachte achter een Tiny Forest is zorgen voor een gezondere leefomgeving en buurtbewoners dichter bij elkaar brengen. 

Renske Visscher, regiodirecteur bij IVN is blij met het grote aantal aanmeldingen: ‘Maar liefst 8 gemeenten in Noord-Brabant willen partner van Tiny Forest worden. Dat is ongeveer 15% van de  gemeenten in de provincie en de Provincie Noord-Brabant maakt met financiële steun mogelijk dat in ieder geval 2 Tiny Forests in die gemeenten kunnen worden aangelegd. Fantastisch dat er zoveel enthousiasme is om samen met buurtbewoners, vrijwilligers en kinderen buurten groener te maken. mensen weer met natuur en elkaar in verbinding te brengen. Dit laat zien dat een grote beweging aan het ontstaan is waarmee we Nederland stap voor stap een beetje groener maken.’

Wethouder René Jansen (Natuur) is trots op het initiatief: "We krijgen er in 's Gravenmoer een prachtig stukje natuur bij. Een 'groene long' zoals we die via het Tiny Forest project ook in andere wijken willen realiseren."

Elke buurt zijn eigen minibos

Een Tiny Forest is een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek. Een minibos in je buurt zorgt bovendien voor verkoeling op warme dagen, meer biodiversiteit en waterberging bij zware regenval. Wageningen Environmental Research onderzoekt het effect van de Tiny Forests op biodiversiteit, hittestress, waterberging en CO2 opslag.