Noord-Brabant
Biodiversiteit
woensdag13dec2017

brabantinzicht.nl

De nieuwe website BrabantInZicht.nl ontsluit actuele data over natuur, water en milieu in Brabant. Deze data zijn afkomstig van metingen van provincie, waterschappen en diverse andere partijen. De gegevens op deze site zijn actueel, openbaar en door iedereen te gebruiken.

BrabantInzicht.nl is door de provincie en de Brabantse waterschappen ontwikkeld als een instrument dat inzicht geeft in de actuele toestand van natuur, water en milieu. Om beleid mee te kunnen evalueren, maar ook om onderzoek mee te doen of te gebruiken als naslagwerk. Iedereen kan en mag deze data gebruiken. In thema’s, kaarten en grafieken worden de belangrijkste trends zichtbaar. Het is ook mogelijk om zelf data te selecteren en te visualiseren in kaarten en grafieken. Op termijn wordt de website uitgebreid met data over andere beleidsvelden.

De site wordt de komende tijd verder ontwikkeld. Beschikt uw organisatie over relevante, gevalideerde data op het gebied van natuur, water, milieu of agrofood? Dan is het mogelijk om deze, onder bepaalde voorwaarden, toe te voegen aan de dataset. In dat geval komt Brabantinzicht.nl graag met u in contact.

 

Neem een kijkje op www.brabantinzicht.nl voor meer informatie.