Natuur in de Buurt

Het is heerlijk om door de duinen de struinen, te dwalen door het bos, of per boot een Nationaal Park te verkennen. Maar voor natuur hoef je niet per se een hele dag uit te trekken of ver te reizen. Ook dichtbij is er van alles te beleven. Kijk eens naar je eigen dorp of stad, buurt of wijk, achter- of schooltuin. Ook daar is natuur! En ook daar laat IVN mensen, jong en oud, de natuur beleven.

Een greep uit ons aanbod:

Tiny Forest®
Een Tiny Forest® is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek. In Brabant zijn er in 2019 in 's-Hertogenbosch, Boxtel, Breda, Dongen, Halderberge, Helmond, Oss en Roosendaal een aantal Tiny Forestes aangeplant samen met scholen, buurten en gemeenten en er komen er meer... www.ivn.nl/tinyforest

Schone Maas
In maart en april ligt er, na een ‘hoogwaterperiode’, veel zwerfafval langs de oevers van de Maas. Wanneer dit afval uiteindelijk in het water terecht komt, veroorzaakt het de bekende ‘plastic soep’ in oceanen. Verschillende Brabantse gemeenten werken daarom samen in het project ‘Schone Maas’. De gemeenten informeren hun inwoners over het zwerfafvalprobleem, organiseren opschoonacties en werven verenigingen om trajecten langs de Maas schoon te houden.

In de periode van 15 maart tot 1 mei vinden er in Brabant diverse opruimacties langs de Maas plaats. In de deelnemende gemeenten ruimen vele vrijwilligers zwerfafval op. Gebeurt dit niet, dan belandt het afval door de wind of het regenwater in de Maas. Uiteindelijk stroomt het afval naar zee en de oceanen, waar de plastic soep veel schade toebrengt aan het zeeleven.

Wil je ook meehelpen met het opruimen van zwerfafval of wil je meer informatie over Schone Maas, kijk dan op www.schonemaas.nl.

Natuur in eigen hand
IVN Brabant, Provincie Noord-Brabant en Groen Ontwikkelfonds Brabant zoeken Brabanders die eigenaar of verzorger willen worden van hun eigen stukje natuur. Om daarmee zelf de regie in handen te nemen en te beslissen over hoe dat stuk natuur zich verder ontwikkelt. Tijdens een provinciale bijeenkomst worden de ideeën van bewoners verder vorm gegeven en worden middelen aangereikt om nieuwe natuur te ontwikkelen.

Groene Loper
IVN rolt De Groene Loper uit en legt daarmee de verbinding tussen stad en platteland. De Groene Loper stimuleert en ondersteunt groene initiatieven van bewoners en ondernemers. Door deze initiatieven beleefbaar te maken en met elkaar te verbinden ontstaat een levende fiets- of wandelroute die uitnodigt om naar buiten te gaan!

Groene Loper in De Maashorst: www.allemaalmaashorst.nl/groene-loper
Groene Loper aan de Groene Corridor: www.groenecorridor.nl

Kijk hier voor al het IVN-aanbod Groen in de buurt.   

Wil je weten wat wij in 2020 doen? Kijk dan eens op onze factsheet!Factsheet Natuur in de Buurt Brabant 2020