Inventarisatie impact cursussen Natuur en Gezondheid

De afgelopen jaren woonde u één of meerdere IVN-cursussen bij rond het thema Natuur en Gezondheid, specifiek het meer naar buiten krijgen van kwetsbare mensen zoals ouderen en chronisch zieke mensen.

Graag inventariseren we wat de impact is van deze cursussen. Met andere woorden: wat heeft de cursus u gebracht? Heeft u activiteiten voor bovenstaande doelgroepen georganiseerd? Welke vragen en behoeften zijn er nog bij u rond dit thema? Met de resultaten van onderstaande vragenlijst willen we bekijken wat de uiteindelijke impact is en wat kan helpen om nog meer impact te maken.

Bij ja: graag aangeven welke activiteiten en voor welke doelgroepen. Bijvoorbeeld: 'met de Natuurkoffer bij verzorgingstehuis', 'wandelen met mensen met psychische problemen' of 'vergroening van de omgeving rondom het verzorgingstehuis' Bij nee: graag aangeven waarom er geen activiteiten opgezet zijn.
Het gaat om een schatting, dat begrijpen we. Indien u geen activiteiten heeft opgezet, kunt u verder naar vraag 6.
Denk aan: 'inzicht in methodieken', 'contact met andere netwerken', 'handvatten in omgang met de doelgroep' et cetera.
Indien het antwoord nee is, ga door naar vraag 10.
Dit nummer wordt alleen gebruikt om contact op te nemen met de vrijwilligers die mee willen denken en doen. Zie vraag 12.