Hoe te komen tot een ‘Schoolplein van de toekomst’?

Waar begin je? Hoe kom je tot een breed gedragen groen schoolplein? Welke stappen zijn er te zetten? Er zijn in Brabant meerdere procesbegeleiders die jouw school kunnen begeleiden om tot een goed plan van aanpak en een Schoolplein van de toekomst te komen.

Programma Schoolpleinen van de toekomst

Schoolpleinen van de toekomst zijn gezond, klimaatbestendig en natuurlijk avontuurlijk. Onder dat motto zijn Provincie Noord-Brabant, de Brabantse waterschappen, het Prins Bernhard Cultuurfonds en het interbestuurlijk programma Jong Leren Eten een programma gestart om schoolpleinen in Brabant te ‘vergroenen’. Vanaf 10 april 2018 is een subsidieregeling geopend, waarmee maximaal 70% ( tot een maximum bedrag van € 14.000,-) van de ‘groene’ inrichtingskosten worden vergoed.

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet aan een aantal vereisten worden voldaan, zoals:

 • Het project vergroot de speelaanleiding met natuurlijke materialen.
 • Het project draagt bij aan vergroting van de biodiversiteit.
 • Het project vergroot de duurzame omgang met regenwater.
 • Het project draagt bij aan bewustwording van gezonde of duurzame voedselkeuzes.
 • De leerkrachten, de leerlingen, de ouders en liefst ook de buurt worden betrokken bij de herinrichting van het schoolplein.


10-stappenplan en begeleiding

Een mooi doel om als school aan te werken, maar waar begin je en hoe ga je hiermee aan de slag? Om scholen te ondersteunen is een 10-stappenplan uitgewerkt. Daarnaast zijn er verspreid over de provincie begeleiders beschikbaar die scholen kunnen helpen bij het op gang brengen van het proces om tot een breed gedragen groen schoolplein te komen.

De begeleiding bestaat bijvoorbeeld uit:

 • Het organiseren van (2 á 3) bijeenkomsten met een te vormen werkgroep van enkele leerkrachten, ouders, leerlingen en eventueel omwonenden. In deze bijeenkomsten kan (een deel van) het stappenplan worden doorlopen en kan vanuit de wensen voor gebruik van het schoolplein een wensenlijst voor de inrichting worden samengesteld.
 • Hoe de inrichting en het groen van het schoolplein te gebruiken voor concrete (natuur)educatieve activiteiten.
 • Het afstemmen met gemeente en waterschap over de inrichtingswensen.
 • Het inbrengen van de vereisten vanuit de subsidieregeling, zoals vergroten biodiversiteit, maatregelen klimaatadaptatie, opname van gebruik van het schoolplein in het lesprogramma en bevorderen gezondheid.
 • Het vinden van een ontwerper en/of uitvoerende partij, die de wensen en vereisten verwerkt in een ontwerp/realisatie.
 • Het ondersteunen bij aanvraag van de subsidie en vinden van eventuele andere subsidiemogelijkheden.

Kosten

De begeleiding wordt aangeboden voor € 2.000 per school. Hiervoor kan een beroep worden gedaan op 20 uren inzet voor procesbegeleiding. 

Scholen kunnen dit op verschillende manieren financieren:

 • Soms is de gemeente of eigen onderwijsorganisatie (schoolbestuur) bereid hieraan bij te dragen.
 • De procesbegeleiding kan onderdeel zijn van de subsidieaanvraag.

Graag gaan we met jou in overleg over de beste mogelijkheid voor jouw school. Indien je gebruik wil maken van de procesbegeleiding kun je contact opnemen met Joost Barendrecht of Jeffrey Raymakers van IVN Brabant per:
E-mail:             schoolpleinenvdtoekomst@ivn.nl of
Telefoon:        088-500 3110.

Je wordt dan in contact gebracht met een procesbegeleider bij jou uit de omgeving.

Feiten en cijfers

Diverse onderzoeken hebben de afgelopen jaren aangetoond dat de natuur een gunstige invloed heeft op de totale ontwikkeling van kinderen. Natuur is goed voor hun zintuigen, motoriek, concentratie, denkvermogen en creativiteit.  Maar denk ook aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden. Kinderen maken immers sneller vriendjes als ze buiten spelen. Vaker eropuit dus! Helaas is het omgekeerde het geval. Kinderen komen steeds minder in de natuur, wat kan leiden tot lichamelijke en psychische klachten. Op deze pagina vind je meer achtergrondinformatie en onderzoeksresultaten: https://www.ivn.nl/feiten-en-cijfers.

Voorbeeldscholen
Benieuwd naar een aantal voorbeelden uit de praktijk? We lichten een paar groene en gezonde schoolpleinen voor je uit. Meer informatie vind je hier.