Evaluatie training Natuur & Gezondheid

Hieronder staan de verschillende onderdelen van de training. Wil je voor elk onderdeel je waardering uitdrukken in een cijfer van 1-10? Kies 'n.v.t.' als je niet aanwezig was bij desbetreffende sessie of geen oordeel over een onderdeel kan geven. Een korte toelichting wordt zeer op prijs gesteld.

Eerste bijeenkomst (23 juni)

Welk cijfer geef je ...

Tweede bijeenkomst (30 juni)

Welk cijfer geef je ...

Leerdoelen van de training

Welk cijfer geef je ...

Algemeen