Voorman van de Limburgse Natuur en Milieufederatie met pensioen

Minisymposium “Het gevecht om de ruimte in Limburg” en afscheid van Hans Heijen.

Ter gelegenheid van het afscheid van haar directeur Hans Heijnen hield de Natuur- en Milieufederatie Limburg op woensdag 13 november in Roermond een minisymposium over het thema “Het gevecht om de ruimte in Limburg”.

Als keynote spreker gaf prof. dr. ir. Rudy Rabbinge van de Universiteit Wageningen zijn visie op slim omgaan met de beperkte ruimte om de vele doelen te realiseren die wij met zijn allen graag willen bereiken. Zijn betoog was optimistisch van toon en gaf aan dat wij op basis van wetenschappelijk onderbouwde argumenten en in overleg met elkaar heel veel problemen kunnen oplossen waar we ons in de huidige tijd voor gesteld zien.

Belangrijke opgaven waar de Natuur en Milieufederatie in de toekomst mee te maken zal krijgen zijn de wateropgave, de verduurzaming van de landbouw, afronden natuurnetwerk, aanleg bedrijventerreinen en de energietransitie. Al deze opgaven vragen ruimte. Hoe kunnen we het gevecht om de ruimte in Limburg hanteerbaar maken?

In een forumdiscussie werd een aantal van de thema’s besproken door: Leon Faassen, voorzitter LLTB - Patrick van der Broeck, dijkgraaf Waterschap Limburg - Huub Narinx, directeur Limburgse Werkgevers - Wilfred Alblas, directeur Limburgs landschap - Jan Peters, voormalig directeur Asset Management bij Enexis (ovb) - prof. dr. ir. Rudy Rabbinge en Hans Heijnen, uittredend directeur NMF Limburg.

Tijdens het minisymposium en tijdens de afscheidsreceptie die daarop volgde zagen wij tussen de vele aanwezigen verschillende IVN-leden uit alle delen van onze provincie. Een teken dat Hans Heijnen ook voor hen een vertrouwd persoon was waar ze na het 14 jarig directeurschap van de NMF Limburg hun waardering wilden laten blijken voor de samenwerking in al die jaren.