Terugblik op de inspiratie-avond 1 miljoen bomen in Weert

Op donderdag 28-11-2019 vond in de Poort van Limburg in Weert een  inspiratie avond plaats n.a.v. het provinciaal actieplan 1 miljoen bomen.
Hieronder staat een terugblik op deze bijeenkomst.

Gemeente Weert (wethouder Geert Gabriëls)
In de gemeente Weert wordt ingezet op het realiseren van een flink aantal ha streekeigen bos, uitbreiding van het areaal stadsbomen en een participatief project met bomen voor haar inwoners. Het gaat om een robuust meerjarig bomenplan in samenwerking met Natuurmonumenten, IVN en burgers. Daarbij geldt niet alleen de aanplant van extra bomen als doel maar wordt ook stevig ingezet op de bewustwording van burgers.

Gemeenten Heerlen, Eijsden-Margraten & Maastricht (Nancy Ockeloen, Roel Goossens, Anouk Schmid)
Gemeente Eijsden-Margraten heeft ook grote ambities en willen 8301
bomen ter adoptie gaan stellen. Daarnaast zijn al 32 potentiele locaties gevonden binnen de gemeenten om bomen te gaan aanplanten. De gemeente Maastricht investeert in Tiny Forests, vergroent schoolpleinen en plant tenminste 3000 bomen aan in 3 jaar.

Earth Ambassadors (Toos Hofstede)
Oproep aan iedereen om aan te sluiten bij de Earth Ambassadors Community (https://www.columbusearththeater.nl/nl/superhelden?gclid=EAIaIQobChMIwaH...). Er worden periodieke ‘Earth talks’ gehouden en inmiddels is een 10 punten plan in uitvoering met hele concrete voorbeelden en voornemens om bomen daadwerkelijk te planten.

Stichting IKL (Ron Janssen)
IKL heeft reeds bomenplant-regelingen die ze graag samen met gemeenten wil uitvoeren. Daarbij zijn ook al cofinancieringsmogelijkheden (Postcodeloterij/LMF) beproefd. Ook zijn hierbij aanplantinstructies, beheer-opvolging en burgerparticipatie reeds voorzien.

Heusschen Copier (Marc Heusschen & Jonathan Wanders)
Het doel is om zo veel mogelijk boominitiatieven bij te laten dragen aan een raamwerk. Dit raamwerk bestaat uit bebouwde kernen met daar omheen een landschappelijke mantel. De mantel wordt gevormd door een divers programma ruimtelijk en functioneel te verbinden. Enkele voorbeelden zijn: natuurinclusieve/biologische landbouw, voedselbos, recreatiegebied, routes, bosbouw, kleinschalige natuurgebieden, zonnevelden, watersysteem. Uit combinaties van deze functie zijn nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen: Landschapskracht als groene motor voor gebiedsontwikkeling met economisch perspectief.

In de Statenvergadering is unaniem ingestemd met het 1 miljoen bomenplan en dit betekent dat er 2 miljoen euro beschikbaar is voor het aanplanten van de eerste 500.000 bomen!
Naar verwachting wordt de subsidieregeling uiterlijk 15 januari 2020 open gesteld. Dit zal aangekondigd worden op de site van de provincie Limburg
In maart organiseert de provincie we een bomensymposium (datum volgt snel). 

Lees ook

Provinciaal actieplan 1 miljoen bomen