Producten Werkgroep Communicatie

Communicatie is een van de speerpunten van IVN-Limburg. Om die reden is de werkgroep communicatie in het leven geroepen. Deze heeft o.a. tot taak lokale afdelingen en regio's  bij te staan met advies, scholing en middelen. Een van de vormen waarin de werkgroep dat doet, is het ter beschikking stellen van folders waarin de afdelingsvrijwilligers belast met communicatie tips en richtlijnen kunnen vinden voor hun werk.

Hoe benader ik de pers?
In deze folder vind je tips om artikelen in de krant of de regiobladen geplaatst te krijgen.
Download de factsheet. 

Hoe benader ik de pers?

Persadressen regio Limburg 
Iedere afdeling heeft regelmatig nieuws te melden en wil dat delen met de regio. Maar welk nieuws is nu geschikt voor welke krant? In dit overzicht vind je de lokale en regionale redactieadressen.
Download het persoverzicht. 

Persoverzicht Limburg

Nieuwsbrief "Contactroep"
4 Keer per jaar onvangen geintersseeerden de nieuwsbrief van IVN districkt Limburg.
Deze bevat afdelingsoverstijgende- en regio-informatie.

Archief 

Folders
Tijdens activiteiten is er behoefte aan foldermateriaal. Voor een deel wodt dat landelijk ontwikkeld en verspreid. Specifieke Limburse folders worden ontwikkeld door en in samenwerking met het excursieloket.  De folder van het distrikt Limburg wordt regelmatig geactualiseerd.

Landelijke banners
Folder IVN District Limburg 2018
Informatie uit de communicatiebijeenkomsten zomer 2019